Chłodnictwo jest techniką wytwarzania  i podtrzymywania temperatury danego ciała, produktów lub środowiska (ciałami, produktami mogą być szybkopsujące się artykuły żywnościowe, natomiast środowiskiem chłodzonym może być powietrze w ograniczonej przestrzeni, np. komory chłodniczej) na poziomie niższym od temperatury otoczenia.

Właściwości wybranych czynników chłodniczych

Parametry wybranych czynników roboczych stosowanych w pompach ciepła – temperatura wrzenia w warunkach normalnych, poślizg temperaturowy, masa molowa, ciśnienie i temperatura w punkcie krytycznym.

Rodzaj czynnika Normalna temperatura wrzenia Podślizg temperaturowy Masa molowa Parametry punktu krytycznego
Pk Tk
°C °C kg/kmol MPa K
R502 -45,6 0 111,6 4,07 355,3
R134a -26,4 0 102,3 4,07 374,1
R401A -33,1 6,3 94,4 4,60 381,2
R407C -43,4 7,2 86,2 4,62 87,3
R410A -51 0,2 72,6 4,89 71,8
R290 -42,9 0 44,1 4,26 96,8
R600a -11,6 0 58,13 3,65 135,0

Więcej o Chłodnictwo

Instalacje chłodnicze

Prawie wszystkie urządzenia klimatyzacyjne wymagają doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewania powietrza w zimie oraz czynnika chłodzącego do ogrzania i osuszenia powietrza latem. Wcześniej do tego celu były stosowane: lód, woda wodociągowa lub studzienna. Obecnie stosowane są chłodziarki. Sposób działania tych urządzeń polega na tym, że doprowadzając energię w obiegu termodynamicznym … więcej

Informacje podstawowe – chłodnictwo

Chłodnictwo to dział techniki obejmujący teorią i praktyką zagadnienia chłodzenia, czyli odprowadzanie ciepła od ośrodka ochładzanego do otoczenia bądź innego ośrodka, który ma wyższą temperaturę – w celu uzyskania temperatur niższych od temperatury otoczenia, lub początkowej temperatury schładzanego ośrodka. Największym zbiorem zastosowań chłodnictwa jest przede wszystkim przechowywanie i transport artykułów … więcej