Informacje podstawowe – chłodnictwo

Chłodnictwo to dział techniki obejmujący teorią i praktyką zagadnienia chłodzenia, czyli odprowadzanie ciepła od ośrodka ochładzanego do otoczenia bądź innego ośrodka, który ma wyższą temperaturę – w celu uzyskania temperatur niższych od temperatury otoczenia, lub początkowej temperatury schładzanego ośrodka. Największym zbiorem zastosowań chłodnictwa jest przede wszystkim przechowywanie i transport artykułów spożywczych, których trwałość i przydatność jest ściśle zależna od temperatury przechowywania.

Technika chłodnicza umożliwia przechowywanie produktów spożywczych w ich pierwotnym stanie, bez zmiany koluru, smaku, zawartości i składu witamin oraz składników odżywczych.

Czynnik chłodniczy
Czynnikiem chłodzącym jest substancja którą stosuje się w chłodnictwie. Uczestniczy on w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym. Rozprężając się i wrząc przy niskim ciśnieniu odbiera ciepło z ośrodka ochładzanego (w parowniku urządzeń chłodniczych).

Odebrane ciepło jest oddawane w wyniku skraplania go przy wysokim ciśnieniu (np. w skraplaczu) a następnie rozpraszane w otoczeniu lub przekazywane do innego ośrodka.

Chłodziwo
Chłodziwem jest płyn, który pośredniczy w wymianie ciepła między ośrodkiem schładzanym a urządzeniem chłodniczym (np. woda, glikol).

Dodaj komentarz