Tag Archives: projektowanie

Wymiarowanie przewodów kanalizacji sanitarnej

Wymiarowanie średnic przewodów kanalizacji sanitarnej (poziomy)

Średnicę każdego odcinka przewodu odpływowego (średnicę przewodów kanalizacji) należy dobierać dla miarodajnego przepływu ścieków Q0, z uwzględnieniem następujących warunków:
a) dla wszystkich przewodów prowadzonych wewnątrz budynku i na zewnątrz do pierwszej studzienki rewizyjnej oraz dla przewodów zewnętrznych o średnicy mniejszej niż 150 mm obliczeniowe napełnienia (stosunek h/d) nie powinno być większe niż 0,5;
b) dla przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku, z wyjątkiem wymienionych w punkcie a, napełnienie nie powinno być większe niż 0,7;
c) obliczeniowa prędkość przepływu ścieków powinna wynosić co najmniej 0,7 m/s;
d) spadki przewodów odpływowych należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Tabela 1. Natężenie i prędkość przepływu ścieków w całkowicie wypełnionych przewodach:

Spadek i Średnica nominalna, mm
5075100125150200
1:mm%QVQVQVQVQVQV
1:250 0,0040,4          22,30,71
1:200 0,0050,5          25,10,80
1:166 0,0060,6        12,720,7227,30,87
1:125 0,0080,8      9,080,7414,670,8331,71,01
1:100 0,0101,0    5,580,7110,190,8316,430,9335,51,13
1:83,30,0121,2    6,130,7811,040,9018,011,0238,61,23
1:66,70,0151,5  3,160,726,830,8712,391,0120,151,1443,41,38
1:50 0,0202,0  3,670,837,851,0014,361,1723,331,3249,91,59
1:40 0,0252,51,360,704,060,928,951,1416,081,3125,621,4555,91,78
1:33,30,0303,01,510,774,461,019,741,2417,551,4328,981,6461,31,95
1:25 0,0404,01,750,895,171,1711,31,4420,231,6533,401,8970,72,25
1:20 0,0505,01,961,005,831,3212,61,6122,701,8537,292,1180,42,56
1:14,30,0707,02,321,186,941,5714,91,9027,122,2144,182,5095,23,03
1:10 0,10010 2,771,418,261,8717,82,2732,522,6552,842,901143,62
1:6,7 0,15015 3,401,7310,12,2921,82,7839,762,2464,683,661394,43

Q [l/s] – natężenie przepływu ścieków sanitarnych
V [m/s] – prędkość przepływu

Przykład obliczeniowy – średnice przewodów kanalizacji:

Obliczeniowe natężenie ścieków sanitarnych wynosi 5,0 l/s
Na podstawie tabeli 1. Qo/Q = 5,0 / 20,14 = 0,25
Z wykresu odczytujemy Vo = 0,85*V = 0,85*1,14 = 0,97 m/s, przy napełnieniu h/d = 0,37

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną – kanalizacja sanitarna Średnica pionu Dopuszczalne obciążenia pionów Jednostka odpływu Liczba misek ustępowych Ilość ścieków m AWs szt dm3/s 0,70 9 – 1,5 0,10 94 13 4,0 0,125 154 31 6,2 0,15 408 82 10,1 Więcej

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom Przybór sanitarny lub rodzaj przewodu Jednostka odpływu Średnica podejścia AWs m Umywalka, bidet 0,5 0,04 Zlewozmywak, zlew, zmywarka do naczyń,pralka automatyczna do 6 kg bielizny z osobnym syfonem 1,0 0,05 Pisuary … Więcej

Wartości współczynników spływu

Wartości współczynników spływu Rodzaj powierzchni Współczynnik spływu Dachy o nachyleniu powyżej 15° 1,0 Dach o nachyleniu poniżej 15° 0,8 Dachy żwirowe 0,5 Ogrody dachowe 0,3 Rampy i myjnie samochodowe 1,0 Płyty z zalewanymi spoinami, pokryte papą lub betonem 0,9 Chodniki pokryte płytami 0,6 Chodniki … Więcej

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu wody metodą Spysznowa

Metoda ta znana jest w kraju pod nazwa metody radzieckiej. Przepływ obliczeniowy według tej metody wyznacza się się ze wzoru: gdzie: a – wykładnik, zależny od średniego dobowego zapotrzebowania wody przez  mieszkańca dm3/DM (tab.2) ∑N – suma podłączonych przyborów wyrażona w równoważnikach (tab.1) k – współczynnik zależny … więcej

Wyznaczanie obliczeniowego przepływu wody wg PN-92/B01706

Dla określenia chwilowych (sekundowych) przepływów wody w instalacji, wychodzi się z założenia, że prawdopodobieństwo otwarcia wszystkich zaworów czerpalnych jest tym mniejsze, im większa jest instalacja wodociągowa i odwrotnie. Chwilowy przepływ wody miarodajny dla doboru średnic przewodów wodociągowych nazywa się przepływem obliczeniowym. Obliczeniowy przepływ wody w budynkach … więcej

Obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej

1. Hydrauliczne kryteria projektowe powierzchnia działania: maksymalna powierzchnia, przyjęta do celów projektowych, nad którą zadziałają tryskacze w razie pożaru; projektowa intensywność zraszania: minimalna ilość wody, w milimetrach na minutę, która spada na zabezpieczaną powierzchnię; wyznaczana jako ilość wody wypływająca z grupy tryskaczy, w litrach na minutę, podzielona przez powierzchnię chronioną, w metrach … więcej

Obliczanie przyłącza wodociągowego

plan przyłącza

Projekt przyłącza wodociągowego sprowadza się do wyznaczenia: przepływu obliczeniowego wody dla całego budynku doboru wodomierza głównego obliczeniu wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej dobrania średnicy i materiału rur przyłącza Przebieg obliczeń prześledzimy na przykładzie projektu przyłącza wodociągowego dla  budynku mieszkalnego. Dane do zadania: najwyżej położony … więcej

Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy przewód instalacji ciepłej wody o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3dm3 musi posiadać przewód cyrkulacyjny, zapewniający stałą wymianę wody w instalacji ciepłej wody przy braku jej poboru. Wynika stąd konieczność projektowania … więcej