Tag Archives: budowa

Sposoby budowy domu

Zanim wmuruje się kamień węgielny pod nowy dom należy wybrać sposób budowy:

  • “Pod klucz” – zlecenie firmie budowlanej wykonanie domu. Jest to najbardziej kosztochłonna metoda budowy domu. Metoda ta nie absorbuje inwestora tak mocno jak przy innych metodach budowy domu. Niesie jednak za sobą duże ryzyko związane z uzależnieniem się od wykonawcy. Warto również pomyśleć o umowie precyzującej obowiązki każdej strony.
  • Budowa etapami – polega na zatrudnianiu ekip do poszczególnych prac budowlanych (np.. jedna ekipa do murowania, druga do pokrycia dachówkami itd.). Metoda ta wymaga większego zaangażowania inwestora w budowę, jednak pozwala na efektywny dobór poszczególnych wykonawców.
  • Budowa systemem gospodarczym – polegająca na samodzielnej organizacji całego procesu budowy nowego domu. Inwestor jest odpowiedzialny za wybór i kupno materiałów. Często również zleca prace drobnym wykonawcom – fachowcom. Metoda ta ma na celu ograniczenie do minimum kosztów budowy. Ma jednak jedną podstawową wadę: budowa domu często trwa latami.

Kiedy najlepiej budować dom

Najlepszą porą na rozpoczęcie budowy domu jest wczesna wiosna – kiedy zaczyna robić się cieplej, topnieją śniegi i rzadziej pada deszcz. Sezon budowlany głównie uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Niskie temperatury, silne wiatry i intensywne opady deszczu i śniegu niekorzystnie wpływają na proces budowlany (głownie na pracowników … więcej

Zasady budowy studni kopanej

Budowa studni obejmuje:  prace przygotowawcze – czynności polegające na wyrównaniu terenu i zapewnieniu dróg dojazdowych, zgromadzenie i przygotowanie narzędzi, urządzeń transportu pionowego, urządzeń do odwadniania szybu studziennego, wykonanie szybu studziennego do warstwy wodonośnej. Potrzebne narzędzia i urządzenia: czerpaki ręczne do podwodnego wybierania ziemi z szybu studziennego, świdry do wydobywania z szybu studziennego … więcej

Budowa instalacji ogrodowej nawadniającej

Instalacja ogrodowa nawadniająca składa się z : czujnika opadów Mierzy wielkość opadów deszczu w przedziale czasowym i wysyła dane do programatora. Jeśli wielkość opadów jest duża i podlewanie ogrodu nie jest potrzebne, czujnik blokuje programator. Zasada działania czujnika wykorzystuje właściwości przewodzące wody. W misce czujnika  znajdują się … więcej

Filtr nablatowy

Filtr nablatowy to urządzenie montowane na szafce kuchennej obok zlewozmywaka, posiadające własną wylewkę do czerpania wody, podłączone do wylewki baterii  elastycznym wężykiem z rozdzielaczem i przełącznikiem przepływu. Zwykle zbudowane są z klosza zamocowanego na podstawie, wewnątrz którego znajduje się wkład filtracyjny ceramiczny, polipropylenowy lub  wypełniony węglem aktywnym. Dostępne są filtry z jednym, … więcej

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa to elementy instalacji, które mają zabezpieczać instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez zrzut wody przez otwór wypływowy. Zadziałanie powoduje starte wody w instalacji, dlatego coraz częściej stosuje się je zamiast naczyń wzbiorczych. W instalacjach wodnych wyróżniamy  zawory membranowe z zaworem zwrotnym i membranowe bez zaworu zwrotnego oraz na zawory … więcej

Tryskacze

Zasada działania Tryskacze przymocowane są do rurociągów. Woda zgromadzona w zbiorniku tłoczona jest do instalacji przez pompy uruchamiane automatycznie wskutek spadku ciśnienia w rurociągach wywołanego rozbiciem ampułki lub rozpadem ,,zamka” topikowego urządzenia. Wypływając z tryskacza, rozpraszana jest na deflektorze i tworzy kształt parasola. Budowa Oznakowanie barwne tryskaczy Zasada doboru … więcej

Osadnik gnilny

Osadnik gnilny połączony jest bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków czyli oddzielenia ciał stałych i tłuszczy od cieczy, oraz fermentacji. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Wskaźnik zamulenia ma za zadanie filtrowanie cieczy przed jej wyjściem z osadnika. Zasada działania W osadniku gnilnym ścieki … więcej

Szambo

Szambo, inaczej zbiornik na nieczystości ciekłe, to szczelny, bezodpływowy, zbiornik gromadzący ścieki w sposób okresowy, opróżniany przez tabor asenizacyjny. Szamba mogą być wykonane z kręgów betonowych, z tłoczonych zbiorników z tworzyw sztucznych, mogą być też betonowane metodą zalewową bezpośrednio na placu budowy z wykorzystaniem form betoniarskich. Budowa Typowy przekrój … więcej

Budowa systemu rynnowego

Podstawowymi elementami systemów odwodnienia dachu są:– rynny – rury spustowe – elementy łączące (gumowe uszczelki, nity itp.)– kształtki (kolanka, odpływy, tzw. mufy, łuki zewnętrzne i wewnętrzne montowane w narożnikach domów, łączniki i zaślepki) – uchwyty do mocowania rynien (haki rynnowe zwane rynajzami) – uchwyty do mocowania rur spustowych (obejmy) – akcesoria … więcej