Olej opałowy

Własności oleju opałowego EL (wg DIN 51603)

Własności oleju opałowego EL wg DIN 51603

WymaganiaWartość
Wartość opałowa, nie mniej niż :42.0 MJ/kg
Gęstość w temperaturze 15°C, nie mniej niż0.86 kg/l
Punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niż55°C
Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C, nie więcej niż6,6 cSt
Temperatura krzepnięcia, nie więcej niż-6°C
Zawartość wody, w % masowych, nie więcej niż0,05
Pozostałość po spopieleniu, w % masowych, nie więcej niż0,01
Zawartość siarki, w % masowych, nie więcej niż0,20
Pozostałość koksu wg Conradsona, w % masowych, nie więcej niż0,1
Zawartość wytrąceń, w % masowych, nie więcej niż0,05

Więcej o Olej opałowy