Drewno

Jakie drewno najlepsze do kotła?

Drewno drzew liściastych jest wydajniejsze niż drewno drzew iglastych.

Im wyższa gęstość drewna tym dłużej się ono spala.

Tabela 1. Wartości opałowe wysuszonej na powietrzu grubizny w kWh/mp (zaokrąglone do 100) względnie w kWh/kg poszczególnych gatunków (przy wilgotności 15 do 18% masy suchej) [1]

Więcej infomacji na temat wartości opałowej drewna można znaleźć na Agroenergetyka.pl -> w artykule: Wartość opałowa drewna

Źródło:
[1] Hans – Peter Ebert “Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców”
Studio Astropsychologii 2003, Białystok, Wydanie I