Pierwsze prace

Przygotowanie placu budowy

Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor musi odpowiednio przygotować teren budowy. Zgodnie z prawem budowlanym rozpoczęcie budowy domu następuje w momencie podjęcia prac przygotowawczych na placu budowy. Prace przygotowawcze to między innymi projekty geodezyjne, niwelacje terenu, wykonanie przyłączy do mediów, zagospodarowanie placu wraz z budową obiektów tymczasowych (pomieszczenia gospodarcze na narzędzia itd.) Wszelkie powyższe prace przygotowawcze muszą być wykonywane bezpośrednio na terenie objętym pozwoleniem na budowę.

Pierwszą czynnością przed rozpoczęciem pracy jest doprowadzenie mediów na teren budowy (prąd, woda, gaz i kanalizacja). Wszelkie pozwolenia i przyłączenia najlepiej jest załatwiać w okresie zimowym. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń można przystąpić do doprowadzenia mediów na teren budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP teren budowlany musi być ogrodzony i odpowiednio oznakowany żółtą tablicą informacyjną. Minimalna wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,5 m. Na placu, gdzie nie można postawić ogrodzenia należy postawić tablice ostrzegawcze lub nawet zapewnić stały nadzór osoby. Żółta tablica informacyjna powinna zawierać takie informacje jak: nazwa inwestora, rodzaj budowanego obiektu wraz z adresem, wykonawcę, numer zezwolenia na budowę, kierownik budowy, projektant, podmiot nadzoru oraz inspektor. Czasami umieszcza się termin zakończenia prac.

Warto dodatkowo zapewnić pracownikom godziwe warunki pracy w postaci przenośnej ubikacji oraz miejsce, w którym będą mogli spożyć posiłek (np. ławeczka ze stolikiem). Bardzo często inwestorzy przed rozpoczęciem prac budowlanych stawiają mały budynek gospodarczy, w którym trzymane są narzędzia oraz ubiór roboczy.

Więcej o Pierwsze prace

Osoby uczestniczące w procesie budowlanym

Inwestor – osoba lub podmiot gospodarczy zlecający prace budowlane. Inwestor wykłada środki finansowe przeznaczone na budowę domu. Decyduje również o rozpoczęciu i przebiegu prac oraz nadzoruje i rozlicza się z wykonawcami. Inspektor nadzoru budowlanego – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wprawdzie prawo nie wymaga zatrudniania inspektora jednak urząd … więcej

Wybór wykonawcy

W obecnych czasach, gdy rynek europejski wysysa z naszego kraju najlepszych fachowców bardzo trudno jest znaleźć profesjonalną ekipę budowlaną. Bardzo często, te ekipy, które pozostały w kraju życzą sobie niemałe pieniądze lub po prostu trzeba się z nimi umawiać nawet na rok przed rozpoczęciem budowy domu. Dzisiejszy inwestor staje … więcej

Z piwnicą lub bez?

Każdy stawiający dom podczas projektowania staje przed wyborem czy budować piwnice czy też nie. Zanim rozpocznie się budowę należy dokładnie przekalkulować zalety i wady zarówno jednego jak i drugiego rozwiązania. Coraz częściej ludzie decydują się na budowę domu bez piwnicy. Budowa budynku podpiwniczonego podwyższa koszty inwestycji (wymaga … więcej

Umowa z wykonawcą

Każdy inwestor, chcąc zabezpieczyć się przed potencjalną nieuczciwością ze strony wykonawców powinien podpisać umowę na realizację poszczególnych prac budowlanych. Umowa jest gwarancją, iż wykonane zostaną określone w niej prace, przy zakładanym budżecie i harmonogramie. Choć każda inwestycja jest indywidualna (różne sposoby budowy: od budowy systemem gospodarczym, aż po system … więcej

Bezpieczeństwo na budowie

Niezabezpieczony plac budowy może szybko stać się łakomym kąskiem dla lokalnych złodziejaszków. Aby ustrzec się przed stratami warto już na samym początku budowy pomyśleć o elementach i czynnościach zwiększających bezpieczeństwo materiałów budowlanych pozostawionych na placu budowy. Na samym początku warto ogrodzić plac solidnym ogrodzeniem. Płot powinien … więcej

Kiedy najlepiej budować dom

Najlepszą porą na rozpoczęcie budowy domu jest wczesna wiosna – kiedy zaczyna robić się cieplej, topnieją śniegi i rzadziej pada deszcz. Sezon budowlany głównie uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Niskie temperatury, silne wiatry i intensywne opady deszczu i śniegu niekorzystnie wpływają na proces budowlany (głownie na pracowników … więcej

Co to jest stan zero?

Stan zero to jeden z pierwszych etapów budowy domu. W tym czasie wykonywane są tzw. prace ziemne (wykopy) oraz fundamenty. Budynek w stanie zero ma wykonane ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe oraz podłogę na gruncie lub ściany piwnic oraz strop nad piwnicą. Fundamenty posiadają izolację termiczną i przeciwwilgociową. Stan zero jest pierwszym … więcej