prawo budowlane

Prawo budowlane – tekst jednolity – 7 lipca 2020 r.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Poniżej umieszczono link do pliku PDF -> Prawo budowlane – tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 roku.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333

Źródło materiałów: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

prawo budowlane
prawo budowlane

Dodaj komentarz