Uzbrojenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji c.o. systemu otwartego (PN B-02413)

Naczynie wzbiorcze w instalacji wodnej centralnego ogrzewania systemu otwartego

Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego powinna być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym, którego zadaniem jest przyjmowanie przyrostu objętości wody pod wpływem wzrostu temperatury oraz odpowietrzenie instalacji. Naczynie powinno być zamontowane w najwyższym punkcie instalacji min. 0,7 m nad najwyższym odbiornikiem ciepła. Pojemność wodna naczynia jest w przybliżeniu równa podwójnemu przyrostowi objętości wody w instalacji przy ogrzaniu od 10°C do 100°C, co stanowi około 4,3% objętości wody w instalacji.
Minimalną pojemność naczynia wzbiorczego należy określić wg PN-91/B-02413 ze wzoru :

gdzie: 

  • n – pojemność wodna instalacji ogrzewania wodnego [dm3] obliczona zgodnie PN-91/B-01430
  • r1 – gęstość wody w temperaturze 10°C [kg/m3]
  • Dn – przyrost objętości wody przy jej ogrzaniu od temperatury 10°C do średniej temperatury obliczeniowej instalacji tsre [dm3/kg]

tsre = 0.5*(tz-tp)

gdzie:

  • tz – obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu °C
  •  tp – obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie °C

Wartości liczbowe przyrostu objętości właściwej w zależności od różnicy temperatur należy przyjmować:

tsre°C908582,58077,57570656055504540
tsre-10°C°C807572,57067,56560555045403530
Dndm3/kg0,03560,03210,03040,02870,02710,02550,02240,01950,01680,01420,01180,00960,0076

Ze względów montażowych można zastosować dwa naczynia wzbiorcze o takiej samej wysokości połączone rurą łączącą ich części wodne oraz rurą łączącą ich przestrzenie powietrzne. Naczynie wzbiorcze jest wyposażone w króćce do przyłączenia wznośnej rury bezpieczeństwa, opadowej rury bezpieczeństwa oraz rury przelewowej i połączonego z nią odpowietrzenia.
Wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa rRB wynosi co najmniej :

lecz nie mniej niż 25 mm, gdzie Q moc cieplna lub wymiennika [kW]

Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej rRW wynosi co najmniej:

lecz nie mniej niż 25 mm, gdzie Q moc cieplna lub wymiennika [kW]

Wewnętrzna średnica rury sygnalizacyjnej powinna wynosić co najmniej 15 mm. Rura ta powinna być wyprowadzona nad zlew lub kratkę ściekową w kotłowni lub węzła cieplnego. W celu zabezpieczenia naczynia i wszystkich rur przed zamarznięciem często stosuje się przewód cyrkulacyjny o średnicy nominalnej 20 mm wyposażony w zawór dławiący, który zapewnia odpowiednią cyrkulację wody. Przewody należy doprowadzić do pomieszczenia kotłowni.

Wadą stosowania systemu otwartego jest narażenia na zwiększoną korozję przewodów instalacji centralnego ogrzewania, dlatego powszechnie zastępowane są przez urządzenia systemu zamknietego. Wg PN dla kotłów na paliwo stałe można stosować tylko układy z systemem otwartym.

Więcej o Uzbrojenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamkniętego (PN B-02414)

zawór bezpieczeństwa

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego powinna być zabezpieczona: naczyniem wzbiorczym, zaworem bezpieczeństwa, rurą wzbiorczą, zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem temperatury oraz zabezpieczeniem przed niskim poziomem wody w kotle. 1. Zawór bezpieczeństwa. Najmniejszą wewnętrzną średnicę króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa do [mm], … więcej

Separatory powietrza

Separatory powietrza przeznaczone są do usuwania powietrza rozpuszczonego w wodzie. Stosuje się je w instalacjach grzewczych w miejscu gdzie temperatura wody jest najwyższa (za kotłem lub wymiennikiem ciepła). Zastosowanie separatorów powietrza w istotny sposób obniża korozję w instalacji, zmniejsza awaryjność pomp powstającą wskutek kawitacji, szumy przepływowe i głośną pracę instalacji. … więcej

Powietrze w instalacjach c.o.

Zgodnie z normą PN-91/B-02420 instalacje centralnego ogrzewania, jak również instalacje chłodzące pracujące w systemie zamkniętym, powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające usunięcie  powietrza ze zładu, tak w czasie ich napełniania, jak i normalnej pracy. Skąd powietrze w instalacji c.o. ? może trafić do niej wraz z wodą wodociągową użytą do jej … więcej

Odpowietrzniki ręczne

Odpowietrzniki ręczne regulowane są przy użyciu śrubokrętu, klucza lub pokrętła ręcznego. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami i łatwością obsługi. Można je jednocześnie montować w każdej pozycji. Z uwagi na małą wydajność nadają się głównie do miejscowego odpowietrzania pojedynczych grzejników, rozdzielaczy. Ręczne zawory odpowietrzające powinny być zamontowane przy każdym grzejniku … więcej

Odpowietrzniki automatyczne

Zawory odpowietrzające mają za zadanie chronić instalację grzewczą przed zapowietrzeniem się. Automatyczne odpowietrzniki są odporne na zanieczyszczenia i działają w pełni automatycznie przez cały czas. Zastosowanie tych urządzeń do odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania prowadzi do wyeliminowania sieci przewodów i tradycyjnych naczyń odpowietrzających, co gwarantuje prawidłowe działanie całej instalacji. Zastosowanie takiego rozwiązania … więcej

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią system, w którym krążąca woda nie ma bezpośredniego kontaktu z atmosferą. Raz napełniona instalacja pozostaje zamknięta pod ciśnieniem przez wiele lat, ewentualne ubytki wody i konieczność jej uzupełnienia ma charakter marginalny i związana jest z wystąpieniem nieszczelności instalacji lub jej remontem. Woda w takim układzie odznacza się niską … więcej

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego

Stosowane są obecnie w instalacjach c.o. z kotłami na paliwo stałe, nie posiadających dodatkowych zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wody w zładzie. Sa też popularnym rozwiązaniem w instalacjach z kominkiem z płaszczem wodnym wykorzystywanym do zasilania grzejników.  Naczynie wzbiorcze otwarte w wersji standard jest wykonane z blachy stalowej wg PN-99/H-92131 z gat. STOS wg PN-61/H-74200. Króćce z rur … więcej

Zawory mieszające

Co to właściwie jest, do czego służy, jak i gdzie go zamontować? Przez nazwę zawory mieszające należy rozumieć armaturę, zapewniającą regulację systemu centralnego ogrzewania realizowana na zasadzie zmieszania czynnika grzewczego pobieranego z zasilania źródła ciepła, oraz powrotu z instalacji grzewczej. Jest to najczęściej stosowana metoda z uwagi na dopasowanie parametrów czynnika grzewczego do potrzeb … więcej

Wkładka zaworowa

wkładka zaworowa

Wkładka zaworowa montowana jest w mosiężnym korpusie zaworu i ma za zadanie dławić przepływ przez grzejnik. Wkładka zbudowana jest z grzybka z elastyczną uszczelką przymocowanego do trzpienia sterującego ze sprężyną powrotną. Nacisk trzpienia przez popychacz głowicy termostatycznej powoduje przymykanie lub otwieranie się zaworu. Producenci oferują wkładki bez tzw. „nastawy wstępnej”. W tym … więcej