Ciepłownictwo

Przykład doboru zaworu bezpieczeństwa CO

Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym – wymienniki płytowe

Dane wyjściowe:

Ciśnienie dopuszczalne dla przyłącza sieciowego: pz = 1,6 MPa
Ciśnienie dopuszczalne dla instalacji centralnego ogrzewania: p1 = 0.6 MPa
Gęstość wody sieciowej przy jej temperaturze obliczeniowej (70 °C) ρ = 977.8 kg/m3
Współczynnik zależny od różnicy ciśnień: dla pz – p1 = 1.0 MPa b = 2
Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanału przepływowego wody sieciowej wymiennika płytowego: A = 100 mm2 = 0,0001 m2
Rzeczywisty współczynnik wypływu:
dla zaworów bezpieczeństwa typu Si 6301 (na podstawie danych katalogowych) acrz = 0,28
Dopuszczony współczynnik wypływu:

ac = 0,9*acrz = 0,252

Masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

G = 8,85 kg/s

Wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa:

do = 36,1 mm

Dobór zaworu bezpieczeństwa:

Dobrano zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy kątowy kołnierzowy typu Si 6301 50×80 mm, 40 mm, 1,6 MPa, zakres nastaw sprężyny: 0,60-0,80 MPa, ciśnienie otwarcia: 0,6 MPa.

Więcej o Ciepłownictwo

Przykład doboru zaworu bezpieczeństwa CWU

Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji cwuw węźle cieplnym – wymienniki płytowe Dane wyjściowe:Ciśnienie dopuszczalne dla przyłącza sieciowego: p3 = 1.6 MPaCiśnienie dopuszczalne dla instalacji ciepłej wody użytkowej: p1 = 0.6 MPaGęstość wody sieciowej przy jej temperaturze obliczeniowej (70 °C): ρw2 = 977.8 kg/m3Współczynnik zależny od różnicy … więcej

Sieci ciepłownicze

sieć ciepłownicza

Sieci ciepłownicze są to zespoły technicznych urządzeń służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła (elektrociepłownie, ciepłownie, kotrłownie) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego. Sieć ciepłownicza powinna się charakteryzować: niezawodnością działania niskimi kosztami budowy i eksploatacji możliwością rozbudowy Przepisy ogólne dotyczące sieci cieplnych określane są wewnątrz przedsiębiorstw cieplnych … więcej

Odległości urządzeń podziemnych i nadziemnych do sieci ciepłowniczej

Minimalne odległości urządzeń podziemnych i nadziemnych do sieci ciepłowniczej [m] (odległości w osiach przewodów lub urządzeń) Urządzenie lub elementy zagospodarowania przestrzennego Sieć ciepłownicza podziemna nadziemna Elektroenergetyka Kable do 1 kW 0,5 0,0 1 kW 0,5 0,0 słupy 1,0 1,0 Telekomunikacja Kable ziemne 0,5 0,0 … więcej

Izolacja sieci ciepłowniczych w kanałach nieprzechodnich

Minimalna grubość izolacji rurociągów sieci ciepłowniczych układanych w kanałach nieprzechodnich Średnica rurociągu Grubość odbiorowa izolacji Łączna masa izolacji DN Dz Z P Z P mm mm mm mm kg/m kg/m 32 42,4 60 30 4,65 2,54 40 48,3 60 30 4,78 … więcej

Kotłownie i węzły cieplne

kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle … więcej