Przykład doboru zaworu bezpieczeństwa CO

Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym – wymienniki płytowe

Dane wyjściowe:

Ciśnienie dopuszczalne dla przyłącza sieciowego: pz = 1,6 MPa
Ciśnienie dopuszczalne dla instalacji centralnego ogrzewania: p1 = 0.6 MPa
Gęstość wody sieciowej przy jej temperaturze obliczeniowej (70 °C) ρ = 977.8 kg/m3
Współczynnik zależny od różnicy ciśnień: dla pz – p1 = 1.0 MPa b = 2
Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanału przepływowego wody sieciowej wymiennika płytowego: A = 100 mm2 = 0,0001 m2
Rzeczywisty współczynnik wypływu:
dla zaworów bezpieczeństwa typu Si 6301 (na podstawie danych katalogowych) acrz = 0,28
Dopuszczony współczynnik wypływu:

ac = 0,9*acrz = 0,252

Masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

G = 8,85 kg/s

Wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa:

do = 36,1 mm

Dobór zaworu bezpieczeństwa:

Dobrano zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy kątowy kołnierzowy typu Si 6301 50×80 mm, 40 mm, 1,6 MPa, zakres nastaw sprężyny: 0,60-0,80 MPa, ciśnienie otwarcia: 0,6 MPa.

Dodaj komentarz