Tag Archives: energia słoneczna

Fotowoltaika

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika (PV) to pojęcie, które odnosi się do elektryczności pochodzącej ze Słońca. 

Początki fotowoltaiki sięgają już XIX w, gdy odkryto efekt fotowoltaiczny, czyli efekt powstawania siły elektromotorycznej pod wpływem promienowania słonecznego.

Pierwsze ogniwo fotowoltaiczne powstałe w 1883 r. wykonane było z półprzewodnikowego selenu z cienką warstwą złota. Chociaż jego sprawność wynosiła zaledwie 1%, był to znaczący krok rozwoju technologii solarnej.

Obecnie koszty wytworzenia energii z promieniowania słonecznego można powiedzieć, że zrównały się z koszta energii pozyskiwanej konwencjonalnie, a fotowoltaika przeżywa dynamiczny rozwój. Wynika to nie tylko z dostępności promieniowania słonecznego, ale i wzrostu znaczenia aspektów ekologicznych wytwarzania energii. W trakcie produkcji energii elektrycznej przez elektrownię fotowoltaiczną nie są emitowane szkodliwe związki dwutlenku węgla ani gazy cieplarniane.  

Fotowoltaika jest jednak doceniana nie tylko z przyczyn ekologicznych. Ogniwa fotowoltaiczne są wytrzymałe i mają długą żywotność, a ich eksploatacja jest bardzo prosta i praktycznie bezobsługowa. 

Wykorzystanie fotowoltaiki

Jest wiele obszarów wykorzystania instalacji fotowoltaicznych. Służą do zasilania w energię elektryczną domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych, pomagają pokryć zapotrzebowanie energetyczne punktów oświetleniowych (oświetlenie przydomowe, uliczne, parkingowe, oświetlenie witryn sklepowych czy bilbordów), systemów UPS używanych w monitoringu, układów grzewczych czy rejestratorów.

Fotowoltaika jest ponadto stosowana do ładowania akumulatorów w urządzeniach przenośnych (komputery, laptopy, telefony komórkowe, nadajniki), samochodach, łodziach oraz innych pojazdach wykorzystujących zasilanie akumulatorowe a także do zasilania kamperów i kempingów wraz z ich pełną infrastrukturą.

Coraz powszechniej wykorzystuje się fotowoltaikę w gadżetach, środkach transportu i do zasilania małych urządzeń.

W budownictwie dąży się do coraz większego zintegrowania systemów PV z budynkiem. Pojawiają się dachówki fotowoltaiczne, markizy nad oknami, czy transparentne moduły wykorzystywane w zadaszeniach.

Instalacje on-grid i off-grid

Inwestycje fotowoltaiczne można realizować w praktycznie każdym miejscu, do którego dociera słońce. Można je podzielić na instalacje typu off-grid, gdzie system nie jest połączony z siecią zewnętrzną i sam gromadzi energię w akumulatorach oraz on-grid, gdzie nadwyżka / niedobór energii są bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną.   System on-grid (podłączony do sieci) Jest to najczęściej spotykany system … Więcej

Panel fotowoltaiczny

Jak zbudowany jest panel fotowoltaiczny? Fotoogniwo to element półprzewodnikowy, w którym w wyniku zjawiska fotowoltaicznego następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.  Główną i najważniejszą częścią ogniwa fotowoltaicznego jest wysokiej czystości krzem krystaliczny. (Prawie 95% wszystkich ogniw wykonanych jest z krzemu). W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną … Więcej

Rodzaje paneli fotowoltaicznych

Jakie panele fotowoltaiczne wyróżniamy? Panele fotowoltaiczne dzielimy na: Polikrystaliczne (multikrystaliczne) – zbudowane z ogniw składających się z wielu kryształów krzemu, których niejednorodna powierzchnia przypomina szron. Choć ich wydajność (14%-16%) jest niższa od paneli monokrystalicznych, są one bardziej rozpowszechnione. Jest to związane z mniej złożonym procesem produkcyjnym i ceną.  Monokrystaliczne – … Więcej

Co to jest energia słoneczna?

Energia słoneczna to energia pozyskiwana z bezpośredniego oraz rozproszonego (odbitego) promieniowania słonecznego. Maksymalną mocą jaką można uzyskać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym jest tzw. stała słoneczna, która wynosi średnio 1 367 W/m2 i jest mocą promieniowania słonecznego docierającą do zewnętrznej warstwy atmosfery. Część tej energii jest odbijana … więcej

Konwersja fotoelektryczna – Instalacje solarne elektryczne

Konwersja fotoelektryczna Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii sprawił, że obecnie można przy ich wykorzystaniu produkować także energię elektryczną. Możliwe jest to m.in. przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych, które przetwarzają w sposób bezpośredni energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Proces ten nazywany jest konwersją fotoelektryczną (fotowoltaiczną). Ze względu na bardzo … Więcej

Konwersja fototermiczna – Instalacje solarne grzewcze

Konwersja fototermiczna Jednym ze sposobów przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię cieplną jest wykorzystanie kolektora słonecznego. Urządzenie to jest stosowane w instalacjach solarnych zarówno w budownictwie jak i w przemyśle, w zależności od jego typu i przeznaczenia.W budynkach mieszkalnych najczęstsze jest wykorzystanie kolektorów słonecznych w instalacjach do podgrzewania wody użytkowej (c.w.u). Rozwiązanie to jest … więcej

Badania / Certyfikacja modułów fotowoltaicznych

(Stan na 2009 rok) Ogólnie przyjęte są dwie podstawowe normy wg których badane są moduły fotowoltaiczne. Jedna dla modułów z wykonanych w technologii krystalicznej oraz druga dla modułów wykonanych w technologii cienkowarstwowej. Są to  PN-EN_61215:2005  – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. oraz PN-EN_61646:2008 – Cienkowarstwowe naziemne moduły … Więcej