Gazownictwo – podstawy

Gazy to jeden z trzech podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych), w którym cząsteczki (lub atomy) słabo oddziałują między sobą poruszając się swobodnie w całej objętości oraz nieustannie się zderzając. Gazy nie posiadają określonego kształtu i objętości, wypełniają całą dostępną przestrzeń, mają zdolność do homogenicznego mieszania się, są ściśliwe, mogą dyfundować (dyfuzja gazów). Substancja w tym stanie wykazuje zwykle właściwości izotropowe (izotropia).
Stan gazu charakteryzują 3 wielkości:

  • temperatura T
  • ciśnienie p
  • objętość V

Poniżej prezentujemy cykl kilku wpisów na temat podstaw gazownictwa. Oczywiście to nie zamyka tematyki podstaw gazownictwa i warto przeczytać, przejrzeć czy zapoznać się z innymi artykułami czy wpisami na naszym wortalu o instalacjach budowlanych.

1. Prawa gazowe
2. Gazy palne
3. Wielkości charakterystyczne dla gazów
4.  Gaz ziemny
5.  Gaz płynny

Dodaj komentarz