Tablice

Stopień ochrony IP

IP (Ingress Protection) – tzw. stopień IP składa się z oznaczenia IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. IP jest terminem określonym przez DIN VDE 0470 i DIN 40 050.

Normy dotyczące wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych szczegółowo określają sposoby ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczenia uniemożliwiające wnikanie do tych aparatów ciał obcych. Jest to ujęte w katalogach produktów oraz uwidocznione na produktach, na których są nadrukowane symbole oznaczeń stopnia IP zgodnie z PN-92/E-08106. Normy te opisują klasyfikację stopni ochrony zapewnianych przez obudowy dla urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 72.5 kV.

Pierwszy znak – zabezpieczenie przed ciałami stałymi:

* 0 – brak zabezpieczenia

* 1 – ciałami o wielkości ponad 50 mm

* 2 – ciałami o wielkości ponad 12 mm

* 3 – ciałami o wielkości ponad 2,5 mm

* 4 – ciałami o wielkości ponad 1 mm

* 5 – wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia

* 6 – pyłem (całkowite)

Drugi znak – zabezpieczenie przed penetracją cieczy:

* 0 – brak zabezpieczenia

* 1 – kroplami padającymi pionowo

* 2 – kroplami padającymi pod kątem 15°

* 3 – kroplami padającymi pod kątem 60°

* 4 – kroplami padającymi pod dowolnym kątem

* 5 – bryzgami z dowolnego kierunku

* 6 – zalewaniem z dowolnego kierunku

* 7 – gwałtownymi falami

* 8 – krótkotrwałym zanurzeniem

* 9 – długotrwałym zanurzeniem o określonym ciśnieniu.

Więcej o Tablice

Oznaczenia elektryczne zacisków

Oznaczenia elektryczne zacisków na schemacie elektrycznym i wewnątrz urządzeń elektrycznych. Rodzaj przewodu Oznaczenie zacisków urządzenia Oznaczenie na schemacie 1 2 3 Zasilanie prądem przemiennymFaza 1Faza 2Faza 3Neutralny UVWN L1L2L3N Zasilanie prądem stałymBiegun dodatniBiegun ujemnyŚrodkowy CDM L+L-M Ochronny PE PE Ochronno-neutralny – PEN Uziemniający … więcej