Zasady montażu instalacji

Zasady montażu wpustów

Prawidłowo zamocowany wpust powinien być umieszczony około 2mm poniżej poziomu podłogi. Dopuszcza się też zlicowanie rusztu z posadzką, jeśli wpust znajduje się w zamkniętej przestrzeni (kabina natryskowa). Zgodnie z normą PN-EN 1245-1, spadek posadzki w kierunku wpustu podłogowego w pomieszczeniach wilgotnych (kabiny natryskowe) powinien wynosić minimum 2%. Do prac okładzinowych zaleca się wybierać płytki o małych rozmiarach, mozaikowe lub o wymiarze dopasowanym do kształtu rusztu. Większe płytki wymagają z reguły cięcia poprzecznego dla uzyskania spadków kierunkowych.

Odpływy od wpustów powinny być podłączone do kanalizacji ze spadkiem 2,5%. Minimalna różnica wysokości pomiędzy trójnikiem na pionie a odpływem powinna być równa lub większa wysokości zamknięcia wodnego w odpływie.

Połączenie odpływu z konstrukcją podłogi musi być wykonane w sposób szczelny i stabilny. Nie dopuszczalne jest osiadanie wpustu jak też przesiąkanie wilgoci wokół wpustu. Przykładowe uszczelnienie wpustu w posadzce z wykorzystaniem kołnierzy uszczelniających pokazują poniższe ilustracje.

Sposób montażu i uszczelnienia wpustu
1 korpus wpustu, 2-zamknięcie dzwonowe, 3-nadstawka, 4-ruszt z systemem lock, 5-kołnierz uszczelniający, 6-przedłużka

wpustp11

Kolejne czynności przy montażu

1 – montaż uszczelnienia w  warstwie konstrukcyjnej podłogi, paroizolacja nakładana jest na kołnierz wpustu i przykręcana górnym pierścieniem.

2- umieszczanie elementu dystansowego dopasowanego do wysokości izolacji,

3- Uszczelnianie wpustu w warstwie  izolacji przeciwwilgociowej

4- osadzenie w korpusie wpustu elementu nadstawki z rama nośną, wykonanie jastrychu i prac okładzinowych wokół wpustu

wpustp12

Więcej o Zasady montażu instalacji

Łazienki dla osób niepełnosprawnych

Przy planowaniu łazienek i toalet bez barier należy uwzględnić następujące normy: DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie Zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie takich jak instytucje kulturalne i oświatowe,ośrodki sportowe itd. w szczególności do części budynków przeznaczonych do użytku publicznego oraz przyległych do nich terenów na zewnątrz budynków. Zasadniczo … więcej

Montaż natrysku dla osób niepełnosprawnych

Minimalna powierzchnia brodzika: 90×90 cm. Spadek powierzchni (w kierunku kratki ściekowej): 1-2%. Kratka powinna znajdować się pod siedziskiem prysznicowym. Wysokość siedziska prysznicowego: 43-48 cm. Siedzisko powinno się znajdować naprzeciw baterii prysznicowej dla niepełnosprawnych. (W kwestii siedzisk mamy do wyboru mocowane na stale lub uchylne: gotowe do montażu zespoły prysznicowe; … więcej

Montaż wanny dla osób niepełnosprawnych

Długość wanny – zależna od potrzeb użytkownika, ale nie mniejsza niż 150 cm. Szerokość zapewniająca wygodę: 70-80 cm. Głębokość wanny: 42-38 cm. Istotne jest, aby dopasować poziom siedziska wózka do wysokości górnej krawędzi wanny (najlepiej, kiedy są takie same). Wysokość krawędzi nie powinna przekraczać 50 … więcej

Montaż umywalek dla osób niepełnosprawnych

Przestrzeń manewrowa przed umywalką wynosi 90×120 cm, gdzie dłuższy bok leży na osi umywalki, przy czym pod umywalką może się znajdować nie więcej niż 45 cm tej przestrzeni. Wysokość zawieszenia: spód umywalki musi znajdować się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku (min. 70 cm). Wysokość blatu … więcej

Montaż muszli ustępowych dla osób niepełnosprawnych

Dla osób poruszających się na wózku korzystanie z miski ustępowej bardzo często sprawia mnóstwo trudności. Wynika to z zaniedbań i błędów popełnionych przez wykonawcę dostosowującego toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Braki w wyposażeniu przysedesowym to najczęstsza przyczyna problemów. Oto kilka zaleceń potrzebnych do tego, aby ich uniknąć: Odległość WC dla … więcej

Montaż pralek

Pralki zasilane są standardowo przewodem wody zimnej. Wszystkie inne rozwiązania należy uznać za nietypowe i indywidualnie konsultować z projektantem. Średnica podejścia powinna wynosić nominalnie DN=15 mm, a minimalne ciśnienie wypływu w punkcie podłączenia zaworu pralkowego – 0,1 MPa. Zawór do pralki posiada standardowo gwint zewnętrzny o średnicy … więcej

Montaż bidetów

Bidet powinien być zamontowany tak, aby można było z niego korzystać w sposób wygodny. Powinien znajdować się w odległości ok. 30 cm od innych urządzeń sanitarnych lub od ściany, tak aby z obu jego stron zachować wystarczająco dużo miejsca na nogi. Przed bidetem powinno być minimum 60 cm wolnej … więcej

Montaż zalewozmywaka

Zlewozmywaki, obok zmywarek do naczyń, są jedynymi przyborami sanitarnymi instalowanymi w kuchni. Wysokość ich zamocowania zależy od typu zlewozmywaka: zlewozmywaki do pracy stojącej mocowane na szafkach mają wysokość montażu uwarunkowaną wysokością szafki która wynosi 85 lub 90 cm zlewozmywaki do pracy siedzącej w zakładach zbiorowego żywienia należy mocować na wysokości … więcej

Montaż wanny na nogach

Generalnie, wanny na nogach mogą występować w wykonaniu wolnostojącym lub przyściennym. Wanna wolnostojąca wykonywana jest jako samonośna, ma solidną konstrukcję ścianek o większej grubości niż wanny przyścienne. Nie wymaga z tego powodu żadnej dodatkowej zabudowy. Stabilne posadowienie na podłożu umożliwia specjalnie wyprofilowane dno lub nogi. Wanna z profilowanym dnem … więcej