Zasady montażu instalacji

Zasady montażu wanien

Podejście kanalizacyjne Podejścia pod wanny wykonujemy rurą o średnicy minimum 50 mm, ze spadkiem ³ 2%. Jeśli długość podejścia przekracza 3 m, lub różnica wysokości pomiędzy syfonem wannowym a trójnikiem na pionie jest większa od 1 m, średnicę podejścia należy zwiększyć do 70 mm. Sposób rozwiązania podejścia zależy od przyjętej … więcej

Zasady montażu muszli ustępowych stopowych

Muszle tureckie, nazywane są również muszlami stopowymi lub kucanymi są mało popularne w Polsce i zachodniej europy, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do stojącej muszli ustępowej lub wiszącej muszli ustępowej. Muszle tureckie wykonane są z żeliwa, stali emaliowanej bądź stali nierdzewnej. Montowane są nisko nad podłogą lub … więcej

Zasady montażu muszli ustępowych wiszących

Normy europejskie, do których powoli zdążamy, wprowadzają co najmniej kilka przedziałów wiekowych i odpowiadających im wysokości montażowych muszli ustępowych.  Norma dopuszcza przy tym różnice w montażu rzędu ±10 mm. 300 mm, dla dzieci w wieku 3-6 lat 350 mm, dla dzieci w wieku 6-10 lat 400 mm, dla … więcej

Zasady montażu muszli ustępowych stojących

Dokładne wypłukanie miski ustępowej wymaga doprowadzenia wody pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości. Z rozwiązań dostępnych obecnie na rynku projektant, jak i monter może wybierać pomiędzy: dolnopłukiem górnopłukiem zaworem ciśnieniowym. Podejście pod dolnopłuk Pod pojęciem dolnopłuk należy rozumieć zarówno płuczki natynkowe i podtynkowe nisko zawieszone, montowane na wysokości 120-150 … więcej

Zasady montażu umywalek

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, określają wysokość montażu umywalki na 75-80 cm dla dorosłych i 60 cm dla dzieci (w przedszkolach).  Wysokość montażu umywalki w zależności od wzrostu użytkownika Wiek użytkownika w latach Wysokość użytkownika w [cm] Średnia wysokość montażu umywalki w [cm] … więcej

Ogólne zasady montażu przyborów sanitarnych

Przybory sanitarne mogą być mocowane bezpośrednio do przegrody budowlanej lub do prefabrykowanej ścianki instalacyjnej. Przybory powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Obmurowanie lub zabetonowanie obrzeży miski ustępowej i bidetu jest niedopuszczalne. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia … więcej

Połączenie przykanalika z siecią kanalizacyjną

Połączenia przykanalika z kolektorem sanitarnym może być wykonane za pomocą: studzienki kanalizacyjnej przyłącza siodłowego (wcinki) Należy przy tym pamiętać o następujących zasadach: wcinka musi być wykonana możliwie wysoko, powyżej poziomu ścieków, do obliczeń można przyjąć, że kanał wypełnia się w 70%, kąt wcinki „a”, powinien się … więcej

Zasady włączania przykanalików do studzienki kanalizacyjnej

Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach należy stosować: – przy granicy nieruchomości – zmiany kierunku i kąta nachylenia kanału – zmiany średnicy kanału – połączenia z siecią kanalizacyjną – na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż co 35m dla kanałów o DN 150mm i nie większych niż 50 m dla … więcej

Prowadzenie rur kanalizacyjnych – ławy fundamentowe

Przejście pod ławą fundamentową Stosowane jest głównie w przypadku budynków niepodpiwniczonych. Rura kanalizacyjna prowadzona pod ławą powinna być zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie rury osłonowej o minimalnej średnicy równej DN+100mm (W praktyce dla przykanalików średnicy 160 mm stosuje sie rurę DN250). Długość rury osłonowej powinna być … więcej