Tag Archives: wymagania

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)

Wymagania dla gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4)
(wg PN-82/C96000 i BN-88/0543-15)

WymaganiaButan
Techniczny
(mieszanina A)
Propan-butan
Techniczny
(mieszanina B)
Propan
Techniczny
(mieszanina C)
Wartość opałowa (kJ/kg) nie mniej niż448004522045640
Ciśnienia nominalne gazu
Przed aparatami gazowymi (kPa)
– dopuszczalne wahania ciśniena (kPa)

3,6

+0,8
-0,7

3,6

+0,8
-0,7

3,6

+0,8
-0,7

Badanie instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej

Przeglądy techniczne obiektów mają na celu m.in. sprawdzenie stanu technicznego obiektów oraz ocenę ich przydatności do użytkowania. Regularnie wykonywane kontrole pomagają ograniczyć koszty dużych napraw remontowych, są podstawą bezpieczeństwa oraz chronią przed sankcjami wynikającymi z przepisów prawa. Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji … więcej

Zasady montażu wodomierzy mieszkaniowych

Wodomierze mieszkaniowe służą do pomiaru wielkości zużycia wody dla całego mieszkania (lokalu użytkowego), pojedynczego węzła sanitarnego lub pojedynczego przyboru (np. umywalki, wanny). Dla każdego z powyższych przypadków występują odmienne zasady montażu zegarów wodomierzowych. Miejsce wbudowania wodomierzy mieszkaniowych Miejsce wbudowania wodomierza  w mieszkaniu powinno być … więcej

Wymagania dla powierzchni funkcjonalnych wg PN-88/B-01058

Wymiary powierzchni funkcjonalnych (powierzchnie przed elementami wyposażenia, umożliwiające wykonywanie czynności przewidzianych programem użytkowym) – nie dotyczą pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.  Zalecana wymiary powierzchni funkcjonalnych Powierzchnia funkcjonalna dla poszczególnych przyborów sanitarnych Powierzchnia użytkowa przed wanną Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych przyborów sanitarnych wynikająca z potrzeby swobodnego ich … więcej

Łazienki dla osób niepełnosprawnych

Przy planowaniu łazienek i toalet bez barier należy uwzględnić następujące normy: DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie Zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie takich jak instytucje kulturalne i oświatowe,ośrodki sportowe itd. w szczególności do części budynków przeznaczonych do użytku publicznego oraz przyległych do nich terenów na zewnątrz budynków. Zasadniczo … więcej

Montaż natrysku dla osób niepełnosprawnych

Minimalna powierzchnia brodzika: 90×90 cm. Spadek powierzchni (w kierunku kratki ściekowej): 1-2%. Kratka powinna znajdować się pod siedziskiem prysznicowym. Wysokość siedziska prysznicowego: 43-48 cm. Siedzisko powinno się znajdować naprzeciw baterii prysznicowej dla niepełnosprawnych. (W kwestii siedzisk mamy do wyboru mocowane na stale lub uchylne: gotowe do montażu zespoły prysznicowe; … więcej

Montaż umywalek dla osób niepełnosprawnych

Przestrzeń manewrowa przed umywalką wynosi 90×120 cm, gdzie dłuższy bok leży na osi umywalki, przy czym pod umywalką może się znajdować nie więcej niż 45 cm tej przestrzeni. Wysokość zawieszenia: spód umywalki musi znajdować się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku (min. 70 cm). Wysokość blatu … więcej

Kotły – przepisy

§ 136 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.(§ 220. 1. ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy … więcej