Przewody, rury, kanały

Rozszerzalność termiczna przewodów

Współczynnik rozszerzalności temperaturowej materiałów (rozszerzalność termiczna przewodów) instalacyjnych: stali, miedzi, polietylenu, polipropylenu, polibutylenu, chlorowanego polichlorku winylu.

MateriałOznaczenieRozszerzalność termiczna
mm/m*K
polietylen sieciowanyPeX0,18
polipropylenPP-R0,15
polibutylenPB0,13
chlorowany polichlorek winyluPVC-C0,062
polipropylenPP-R stabi0,030
polietylenPeX-Al-PeX0,025
miedźCu0,017
stal0,012

Więcej o Przewody, rury, kanały

Ogólne informacje o tworzywach sztucznych stosowanych w branży sanitarnej

Tworzywami sztucznymi nazywamy materiały, których podstawowym składnikiem są wielkocząsteczkowe związki organiczne, zwane polimerami. Tworzywa te mają wiele zalet, m.in. gładkość ścianek wewnętrznych, brak korozji i osadzania się kamienia (co umożliwia stosowanie rur o mniejszych średnicach). Rury z tworzyw sztucznych są lekkie, łatwe w montażu, nie przewodzą ciepła (co ogranicza roszenie rur do zimnej … Więcej

Polichlorek winylu PVC-C

Poli(chlorek winylu) -[-CH2-CHCl-]n-, PCV, produkt polimeryzacji chlorku winylu, termoplastyczny. Właściwości: Czysty polichlorek winylu jest białym proszkiem o temperaturze mięknięcia 70°C, odpornym na działanie kwasu solnego, siarkowego i azotowego (rozcieńczonego), rozcieńczonych wodorotlenków sodu i potasu, olejów, wody, amoniaku, alkoholu i benzyny. W zależności od użytych dodatków rozróżnia się … więcej

Polietylen PE-LD

Polietylen PE-LD Polietylen o małej gęstości otrzymywany jest w procesie wysokociśnieniowej polimeryzacji (1000-3000 bar, 150-300°C) w obecności inicjatorów nadtlenkowych. Uzyskany polimer jest granulowany w stanie stopionym i poddawany uśrednianiu w procesie mieszania. Właściwości: Polietylen małej gęstości, jest bezbarwną lub białą substancją o powierzchni woskowatej, w dotyku przypominającą twardą … Więcej

Polipropylen – PP

Polipropylen [-CH2-CH(CH3)-]n-, produkt polimeryzacji propylenu, termoplastyczny o barwie białożółtej. Rozróżnia się: polipropylen izotaktyczny, który zawiera do 95% fazy krystalicznej, jest lżejszy od wody, wykazuje doskonałą odporność na działanie kwasów, zasad, soli nieorganicznych,polipropylen syndiotaktyczny o własnościach pośrednich,polipropylen ataktyczny – zawierający wyłącznie fazę bezpostaciową, o konsystencji plasteliny. Właściwości W temperaturze do 120 … Więcej

Polietylen PE-HD

Polietylen PE-HD Polietylenu wysokiej gęstości – PEHD idealnie nadaje się do produkcji rur ciśnieniowych. Charakteryzuje je całkowita odporność na korozję, najwyższa odporność na ścieranie – istotna przy obecności frakcji krystalicznych soli i całkowita szczelność instalacji. Nietoksyczny materiał pozwala na transport wody pitnej. Ciśnieniowe rury PEHD mają … Więcej

Podstawowe wymiary rur miedzianych instalacyjnych twardych (wg DIN 1786)

Podstawowe wymiary rur miedzianych instalacyjnych twardych wg DIN 1786 Średnicazewnętrznax grubośćścianki Odchyłkaśrednicyzewnętrznejmm Odchyłkagrubościściankimm Średnicawewnętrzna mm Masa kg/m Pojemność dm3/m Odpowiednikrurystalowejcale 15×1,0 0,045 0,14 13 0,39 0,133 3/8 18×1,0 0,045 0,14 16 0,48 0,201 ½ 22×1,0 0,060 0,15 20 0,59 0,14 ¾ 28×1,5 … Więcej