Monthly Archives: grudzień 2022

Elewacje ze szkła

Ten typ elewacji zyskał ostatnio na popularności. Dyskretnie mocowane duże szklane tafle pozwalają architektom uzyskać wrażenie lekkości. Ciekawe efekty daje także zastosowanie szkła drukowanego lub barwionego.
Szkło jest dziś jednym z najbardziej twórczych materiałów. Modne jest stosowanie przezroczystych rozwiązań architektonicznych, a co za tym idzie dużej ilości szkła.

Ze względu na sposób mocowania elewacje szklane dzielimy na:

 • mocowane na ruszcie z profili aluminiowych

Profile aluminiowe tworzą tu układ słupowo-ryglowy, pozwalający na budowanie fasad z widocznymi liniami podziału. Elewacje wykonane w ten sposób są również trwałe i wytrzymałe. Izolacyjność cieplną zapewniają ciągłe przekładki termiczne

i profilowane uszczelki.

System ten umożliwia wykonywanie ścian łamanych zarówno w przekroju poziomym jak i pionowym. Odpowiednie listwy i profile pozwalają na niczym nieograniczone kształtowanie bryły.

 • mocowane punktowo

Szyby mocowane są do warstwy nośnej ściany za pośrednictwem elementów stalowych. Wewnętrzne tafle mocowane są mechanicznie. Specjalne sworznie wprowadzane są w oszklenie przez zaprojektowane do tego celu otwory. Zewnętrzna szyba elewacji przyklejona jest na obwodzie silikonem konstrukcyjnym. Sworzeń pełni tu role mechanicznego wspornika mocującego panel do konstrukcji nośnej połączonej ze szkieletem budynku.

Wykonana w ten sposób elewacja jest zewnętrznie jednolita, nie zakłócona elementami konstrukcyjnymi. Uszczelnienia połączeń szyb oraz szyb i sworzni dokonuje się przy użyciu szczeliw silikonowych (odpornych na działanie promieniowania UV), dodatkowo zwiększających sztywność elewacji.

Bezpośredni montaż tafli szklanych do konstrukcji budynku umożliwia stosowanie ich do różnych rozwiązań architektonicznych, bez ograniczeń wysokości.

W technologii tej klej silikonowy stanowi jedyne spoiwo wiążące mocujące tafle szklane do konstrukcji budynku. Tafle przykleja się z dwóch lub z czterech stron do ramy aluminiowej.

Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne wyróżniamy następujące systemy szkleń strukturalnych:

– system dwustronny

Dwa boki zestawu szybowego są klejone do ramy aluminiowej, a pozostałe dwa mocowane są mechanicznie.

Obciążenia statyczne są przenoszone na konstrukcje tylko przez połączenia mechaniczne, zaś obciążenia dynamiczne przez obydwa typy połączeń.

– system czterostronny

Cztery boki panelu przyklejone są do ramy aluminiowej.

Obciążenia statyczne i dynamiczne przenoszone są na konstrukcję

nośną przez klej silikonowy.

– system żeber szklanych

Elewacyjne tafle szklane przyklejane są do szklanych żeber mocowanych mechanicznie do konstrukcji budynku. Żebra te stanowią usztywnienie elewacji.

– system sworzniowy klejony

Tafle mocowane są do ramy aluminiowej za pomocą bezpośrednio do nich przyklejonego specjalnego sworznia.

Systemy te można także podzielić na podparte (ciężar własny panelu przeniesiony jest

przez mechaniczne podparcie) i niepodparte (ciężar własny panelu przenoszony jest tylko przez klej konstrukcyjny).

Stosowane w szkleniach strukturalnych silikony konstrukcyjne muszą być wytrzymałe i trwale, gdyż złącza wykonane z ich zastosowaniem muszą wytrzymać ciężar elewacji, obciążenia atmosferyczne oraz drgania podłoża.

Do mocowania szkleń strukturalnych stosuje się tylko specjalnie opracowane systemy – np. składające się z właściwych, mocowanych punktowo kotew oraz jedno-, dwu- i czteroramiennych uchwytów, tzw. spikerów. Elementy te mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Systemy takie umożliwiają mocowanie szkła zespolonego, klejonego oraz pojedynczych tafli.

Na końcu fasadę uszczelnia się specjalnymi szczeliwami silikonowymi.

System ten wymaga bardzo starannego wykonawstwa, gdyż ewentualne naprawy są bardzo trudne i kosztowne.

Właściwości:

 • wysoka wodoodporność;
 • trwałość;
 • łatwość utrzymywania w czystości;
 • odporność na warunki atmosferyczne;
 • wytrzymałość;
 • zapewniają bezpieczeństwo pożarowe;
 • niemal nieograniczone możliwości kształtowania przestrzennego.

Zastosowanie:

 • pasaże;
 • biurowce;
 • budynki handlowe;
 • budynki użyteczności publicznej.

Na elewacje szklane mogą być stosowane tafle ze szkła bezbarwnego, niskoemisyjnego, przeciwsłonecznego (refleksyjnego i absorpcyjnego), laminowanego.
Ważne aby szkło to było hartowane – pozwoli to uniknąć pęknięć termicznych.

Izolacje dachowe

Chłodne zimy, czy nawet kilkudniowe przymrozki pokazują jak ważna jest izolacja termiczna dachu. Szczególne niedociągnięcia widać było w budynkach z poddaszem użytkowym, gdzie izolacja wykonywana jest w przestrzeni konstrukcyjnej dachu. Często można było zauważyć sople zwisające z rynny w sytuacji, kiedy wciąż utrzymywał się silny mróz. … więcej

Podłączenie domu do sieci gazowej

Energia z sieci gazowniczej to oszczędność pieniędzy i wygoda dla właściciela budynku. Aby zapewnić sobie podłączenie do sieci należy złożyć wniosek do lokalnego zakładu gazowniczego o wydanie warunków technicznych połączenia i dostawy gazu. Warunki wydawane są bezpłatnie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W warunkach są zawarte informacje o możliwościach podłączenia … więcej

Folia budowlana – niepozorna, a bez niej ani rusz

Niezbędna przy każdej budowie. Używana najczęściej jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi i posadzki, ale też do zabezpieczeń połaci dachów i ścian, osłon elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych czy w końcu ochrony czasowej stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp. O czym mowa? O Folii budowlanej. Folia budowlana wygląda niepozornie, najczęściej bywa … więcej

Etapy budowy domu – przykład

Poniżej przedstawiono etapy budowy dla domku jednorodzinnego. Mogą czasem one być w innej kolejności wykonywane bądź brakuje pewnych instalalacji czy prac ze względu na technologie czy projekt. Prace podzielono na etapy: stan surowy oraz stan wykończeniowy. STAN SUROWY: Fundamenty budynku mieszkalnego: Ściany budynku mieszkalnego: Strop: Więźba dachowa: … Więcej

Zabezpieczenia za pomocą ochronnych systemów malarskich

W zakresie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych w Polsce nie obowiązują normy obligatoryjne. Zagadnienia związane z zabezpieczeniem konstrukcji stalowych kompleksowo omówione zostały w normie PN-EN ISO 12944 ” Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich”. Norma ta podzielona jest na 8 części: . 1. Ogólne wprowadzenie .2. … więcej

Tynk drapany

Dodatki i środki wiążąceTynk drapany zawiera znaczną ilość dodatków, jak np. grys marmurowy, grys wapienny, marmur i wapień drobno mielony oraz kwarc. Jako środki wiążące stosuje się najczęściej wapno gaszone, biały cement, a w przypadku tynków kolorowych – dodatkowo światłotrwałe pigmenty. Poza tymi składnikami podstawowymi dodaje … więcej