Prawo

Wypis i wyrys z planu miejscowego

Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawany jest przez Urząd Gminy lub Miasta. Wypis i wyrys po wcześniejszym uiszczeniu opłaty urzędowej wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej (nie musi to być inwestor czy też właściciel działki).

Termin oczekiwania na dokument może wynieść od tygodnia do dwóch tygodni (choć zdarzają się przypadki, gdzie wypis i wyrys dostępny jest już następnego dnia od złożenia wniosku). Termin wydania uzależniony jest przede wszystkim od samego urzędu (w małej gminie czas oczekiwania na wypis może być znacznie krótszy od czasu oczekiwania na dokument z urzędu miasta).

Wypis i wyrys zawierają następujące informacje:

  • Mapkę (fragment obszaru, na którym na kolorowo zaznaczone są działki wraz z ich symbolem). Z mapki można wyczytać przeznaczenie poszczególnych działek, linie dróg publicznych i wewnętrznych, obszary leśne itd.
  • Wymogi odnośnie budynku, który można wybudować na nakreślonych działkach (typ oraz powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji, maksymalna wysokość budynku, kształt oraz kąt nachylenia dachu, kolor dachówki, układ kalenicy do drogi dojazdowej)
  • Wymogi odnośnie infrastruktury (dopuszczalne rodzaje ogrzewania, sposób odprowadzania ścieków, odpadów, doprowadzanie wody itd.)
  • Inne informacje związane z ochroną środowiska lub ochroną konserwatorską.

Warto przed zakupem projektu poznać warunki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu można uniknąć błędu przy wyborze projektu (przede wszystkim niewłaściwy kształt i kąt nachylenia dachu). Wypis i wyrys z planu miejscowego stanowi istotny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

Więcej o Prawo

Samowola

Każdy budynek samowolnie postawiony i wbrew przepisom Prawa Budowlanego podlega przymusowej rozbiórce. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy postawiony bezprawnie budynek stoi od co najmniej 5 lat a jego istnienie nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym (szczególnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Tego typu budynek nie można rozebrać. Jednak właściciel … więcej

Akt notarialny

Akt notarialny do dokument urzędowy potwierdzający dokonanie jakiejś czynności prawnej (dotyczy najczęściej sprzedaży nieruchomości). Dokument ten posiada formę pisemną i może być sporządzony wyłącznie przez notariusza lub wyznaczonego przez niego zastępcę (asesor notarialny). Każdy akt notarialny powinien zawierać następujące elementy: Jeżeli jakiś akt nie posiada … więcej

Rodzaje map

Mapa do celów projektowych – wykonują ją geodeta na podstawie uaktualnionej mapy zasadniczej. Tam gdzie nie ma mapy zasadniczej geodeta zanim stworzy mapę do celów projektowych musi przygotować mapę zasadniczą. Mapa do celów projektowych jest wymagana, aby uzyskać pozwolenie na budowę (stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie). Kopia mapy zasadniczej – służy … więcej

Opłaty w urzędach

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. nr 253 z 2004, poz. 2532) podania, załączniki do podań, zaświadczenia i pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. Jednak w przypadku niektórych wniosków (np. wniosek i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyrys z tego planu itd.) wymagane jest wniesienie opłaty … więcej

Pozwolenie na budowę

Aby zacząć budowę nowego domu potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie wydawane jest na wniosek inwestora a wydawane jest przez starostwo powiatowe. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć: Wniosek o wydanie pozwolenia powinien być złożony w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile jest ona wymagana). … więcej