Tag Archives: instalacja kanalizacyjna

Instalacje i sieci kanalizacyjne

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika po uprzednim oczyszczaniu.

Instalacja kanalizacyjna składa się z poziomów (kanałów, przewodów) nachylonych pod pewnym kątem. Poziomy zbierają ścieki z pionów, a te z kolei – z domowych przyborów sanitarnych. Instalację tą można podzielić na zewnętrzną, wewnętrzną. Podział jest istotny przy doborze materiału instalacyjnego ponieważ nie każdy materiał sprawdzający się wewnątrz budynku nadaje się do wykorzystania w instalacji zewnętrznej. Granicą między instalacją wewnętrzną a zewnętrzną jest tzw. czyszczak główny. Jest to kształtka umieszczona na przewodzie kanalizacyjnym, która pozwala na jego badanie, oczyszczanie i inne prace konserwacyjne.

W każdym temacie dotyczącym sieci i instalacji pojawia się pytanie gdzie jest granica między tymi elementami. Odcinek, który łączy kanalizację na terenie posesji z siecią to przykanalik (przyłącze kanalizacyjne). Kwestia do kogo on należy regulowana jest między odbiorcą a dostawcą lecz za jego budowę i opłaty z tym związane odpowiada właściciel nieruchomości (choć nie zawsze). Przykanalik najczęściej włączany jest on do studzienki rewizyjnej bądź włazowej ale można też wykonać połączenie przez wpust boczny lub złącze siodłowe. Granicą jest więc pierwsza studzienka znajdująca się w pobliżu nieruchomości licząc od strony budynku. W przypadku braku studzienki przyłącze to odcinek od granicy budynku do granicy nieruchomości.

kanalizacja

Syfony kanalizacyjne

Zamknięcia wodne, czyli popularnie “syfony” zabezpieczają przybory sanitarne przed przenikaniem gazów kanałowych do pomieszczeń. Wysokość zamknięcia wodnego w syfonie zależy od rodzaju przyboru i wynosi: 50 mm dla umywalek, wanien, brodzików, bidetów i zlewozmywaków 100mm dla misek ustępowych Miski ustępowe posiadają zwykle zamknięcie wodne w swojej własnej … więcej

Czyszczaki w instalacjach kanalizacyjnych

Czyszczaki zwane również rewizjami kanalizacyjnymi, służą do  okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej wglądu za pomocą kamer inspekcyjnych. Są to specjalne kształtki kanalizacyjne posiadające odkrywany dekiel (zaślepkę), po zdjęciu którego możliwe jest dostanie się do pionu lub poziomu kanalizacyjnego. Projektowanie czyszczaków (rewizji) polega na rozmieszczeniu ich w miejscach szczególnie narażonych … więcej

Wywiewki instalacji kanalizacyjnej

Wywiewka to ostatni odcinek pionu kanalizacyjnego wyprowadzony ponad dach budynku i zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi, ptakami i gryzoniami. Wywiewka ma średnicę równą średnicy pionu kanalizacyjnego lub większą od niej.  Zadaniem jej jest usuwanie z kanalizacji gazów kanałowych powstających podczas gnicia ścieków, a także – wprowadzanie do instalacji powietrza potrzebnego … więcej

Zawory napowietrzające w instalacji kanalizacyjnej

Zawór napowietrzający odpowiada za efektywne zrównoważenie ciśnienia w kanalizacji sanitarnej, poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do rurociągu kanalizacji wewnętrznej, w sytuacji kiedy w instalacji kanalizacyjnej powstanie podciśnienie. Nie mają możliwości usuwania z kanalizacji gazów, działają tylko jednokierunkowo. Mocowane są na zakończeniach pionów kanalizacyjnych, lub zakończeniach długich podejść pod przybory. W tym ostatnim przypadku … więcej

Projektowanie instalacji kanalizacyjnych – wiadomości ogólne

Instalacje kanalizacyjne zarówno dla ścieków bytowo–gospodarczych jak i deszczowych składają się z przewodów i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku lub na zewnątrz w bezpośrednim jego otoczeniu oraz z przykanalików. Lokalizację pokazano na rysunku poniżej. Schemat instalacji kanalizacyjnej  Oznaczenia: 1-podejście, 2-piony, 3-przewód poziomy, 4-studzienka rewizyjna, 5-rynna 6-pion spustowy, 7-kanał ściekowy, 8-kanał deszczowy … więcej

Montaż instalacji kanalizacyjnych – przepisy ogólne

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa § 122. [Organizacja] 1. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, a także wód opadowych z tego budynku, jeżeli nie są one … więcej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej Średnica i=1:50 (2%) i=1:66,7 (1,5%) i=1:100 (1%) i=1:d/2 i=1:d D dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne qog m dm3/s – dm3/s – dm3/s – dm3/s … więcej