Tag Archives: kanalizacja

Wpust podłogowy

Wpust podłogowy jest elementem uzbrojenia kanalizacyjnego. Jego zadaniem jest zbieranie wody z powierzchni i przekazanie jej do kanalizacji ściekowej. Wpust pełni też rolę osadnika zanieczyszczeń i korka zapachów. Generalnie, montowany jest w stropie między piętrowym i składa się z:

  • rusztu wlotowego
  • korpusu z elementem odpływowym
  • osadnika zanieczyszczeń
  • zamknięcia syfonowego

Ruszt wlotowy
Jest jedynym widocznym elementem wpustu, może być wykonany z żeliwa, stali nierdzewnej, lub tworzywa sztucznego, o kształcie okrągłym lub prostokątnym. Ruszty w kabinach natryskowych narażone są na niewielkie obciążenia, większą uwagę przykłada się więc do ich wyglądu niż wytrzymałości. Najpopularniejsze choć jednocześnie najdroższe są obecnie ruszty z polerowanej stali nierdzewnej, o fantazyjnych kształtach wycinanych laserem lub metodą ciśnieniową. Koszt takiego rusztu przekracza zwykle koszt całego wpustu, ale ma praktycznie wieczną gwarancję producenta. Coraz częściej można też znaleźć w ofertach firm ruszty szczelinowe, do samodzielnej zabudowy płytką terakotową. W rozwiązaniu tym wpust nie posiada klasycznego rusztu, tylko puste pole do wypełnienia płytką podłogową. Dla zakładów karnych, supermarketów, lotnisk, stacji benzynowych itp. dostępne są ruszty z zamkiem (system LOCK), uniemożliwiającym kradzież.

Korpus
Może być z żeliwa, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, głównie polipropylenu lub ABS, chociaż pojawiają się też nietypowe rozwiązania, w których materiał to kompozyt o cechach tworzywa sztucznego i żeliwa o wysokiej odporności temperaturowej do 400°C (krótkotrwale), co pozwala na montaż wpustów w miejscach o podwyższonych wymaganiach pożarowych, jak też w posadzkach zalewanych gorącym bitumem. Ze względu na rodzaj odpływu korpusy można dalej dzielić na konstrukcje z odpływem poziomym, skośnym lub pionowym, nieruchomym lub przegubowym. W najtańszych rozwiązaniach korpus pełni od razu rolę zamknięcia wodnego, w droższych stanowi tylko element konstrukcyjny wpustu. Korpusy mogą obecnie posiadać odgałęzienia boczne do przyłączania innych przyborów sanitarnych, np. pralek, umywalek.

Osadnik zanieczyszczeń
Gromadzi szkodliwe dla przewodów kanalizacyjnych zanieczyszczenia w postaci piasku, włosów, kawałków mydła itp. Czasem pozwala na odzyskanie cennych przedmiotów, jak: kolczyki, pierścionki, perły. Osadniki mogą być integralną, wyjmowaną częścią wpustu, lub stanowić jego część.

Zamknięcie syfonowe
Chroni pomieszczenie przed gazami kanałowymi, wykonane jest w postaci zamknięcia wodnego o wysokości 30-50mm. Zamknięcie wodne może być zintegrowane z korpusem, jako pionowa ścianka lub „S-owy” odpływ. W droższych wersjach zamknięcia wodne są integralną częścią wpustu wyjmowaną przez użytkownika na czas czyszczenia. Mogą mieć postać dzwonu, poziomego syfonu lub innej przegrody wymuszającej przepływ. Dostępne są też wpusty z zamknięciami klapowymi ( o tym za chwilę).

Oprócz ww. elementów w bardziej zaawansowanych konstrukcyjnie wpustach wymienić można także:

  • nasadki – elementy dystansowe,
  • ramy nośne – pozwalają na dowolne usytuowanie rusztu względem płytek podłogowych, przez jego obrót,
  • kołnierze – pozwalają na pewne i szczelne połączenie wpustu z konstrukcją podłogi.

wpust_podlogowy

źródło:
1) www.instalacjebudowlane.pl
2) www.instsani.pl

Wywiewki instalacji kanalizacyjnej

Wywiewka to ostatni odcinek pionu kanalizacyjnego wyprowadzony ponad dach budynku i zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi, ptakami i gryzoniami. Wywiewka ma średnicę równą średnicy pionu kanalizacyjnego lub większą od niej.  Zadaniem jej jest usuwanie z kanalizacji gazów kanałowych powstających podczas gnicia ścieków, a także – wprowadzanie do instalacji powietrza potrzebnego … więcej

Kanalizacja grawitacyjna

W systemie grawitacyjnym ścieki spływają samoistnie, pod własnym ciężarem. Takie rozwiązanie wymaga poprowadzenia wszystkich przewodów ze spadkiem i zapewnienia w kanalizacji odpowiedniej ilości powietrza. Minimalna średnica przewodów jest uwarunkowana średnicą odpływu z przyboru i wynosi  100 mm dla muszli ustępowej, 50mm dla wanny, zlewozmywaka i 40mm dla umywalki … więcej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej Średnica i=1:50 (2%) i=1:66,7 (1,5%) i=1:100 (1%) i=1:d/2 i=1:d D dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne qog m dm3/s – dm3/s – dm3/s – dm3/s … więcej