Projektowanie

Obliczanie kv zaworu

Obliczeniowa wartość kv zaworu:

kv
kvjest to taki przepływ [m3/h], przy którym strata na zaworze wynosi 10 mH2O
Gprzepływ [m3/h]
Δpobliczeniowa strata na zaworze [bar]

Współczynnik przepływu zaworu (kv)

Strumień przepływu wyrażony w m3/h, wyznaczony przy ustalonym skoku grzyba zaworu oraz przy spadku ciśnienia na zaworze Δpo równym 1 bar i gęstości przepływającego czynnika ρo = 1000 kg/m3 nazywany jest współczynnikiem przepływu Kv (kv).

W wypadku innej straty ciśnienia niż Δpo = 1 bar i płynów o gęstości innej niż gęstość wody współczynnik przepływu Kv obliczymy według wzoru:

Warto zwrócić uwagę, że jeśli pomiar ten następuje przy pełnym otwarciu zaworu, wówczas wyznaczony zostaje maksymalny współczynnik Kv, określany jako Kvs.

Nominalny współczynnik przepływu zaworu Kvs

  • Obliczając wymiary zaworu określa się nominalny współczynnik przepływu Kvs przez zawór całkowicie otwarty.
  • Wartość ta charakteryzuje minimalny opór hydrauliczny zaworu.
  • Obliczenie Kvs umożliwia dobranie średnicy zaworu z katalogu.
  • Dla tej samej średnicy w katalogu może być podane kilka współczynników przepływu Kvs zaworu.

Więcej o Projektowanie

Tłumik wentylacyjny – jak dobrać

AkusWin 4 Dobor tlumika

Jak dobrać tłumik wentylacyjny? Tłumik wentylacyjny nazywany tłumikiem akustycznym, tłumikiem hałasu i jego zasadność stosowania w instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej jest w miarę zrozumiała – ma tłumić hałas w instalacjach. Niemniej jednak wielu inżynierów, projektantów czy wykonawców nie przykłada wielkiej wagi do tego elementu instalacji. A dlaczego? Wydaje … więcej

Montaż nawiewników

Miejsce montażu Umieszczenie nawiewnika na zalecanej wysokości, powyżej 2 m od posadzki, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia użytkownikom należytego komfortu. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne, dostające się z zewnątrz może się od niego ogrzewać i nie powoduje nieprzyjemnych przeciągów. W oknie nawiewnik może być zamontowany … więcej

Zasady dotyczące działania wentylatorów

Zasady dotyczące działania wentylatorów służą określaniu wpływu zmiennych warunków pracy lub wielkości wentylatora na charakterystykę wentylatora, podano je w tabeli poniżej. Określenia użyte w równaniach: V – strumień objętości powietrza przepływającego przez wentylator, n – prędkość obrotowa wirnika wentylatora, P – spręż (statyczny i całkowity), … więcej

Przewody wentylacyjne – obliczenia hydrauliczne

 Przebieg obliczeń jest następujący: – wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia w budynku – zaprojektowanie wstępne sieci przewodów wentylacyjnych i urządzeń nawiewnych (wywiewnych) w zależności od typu instalacji – dobór wstępny średnic przewodów na podstawie ilości przepływającego w nich powietrza z zachowaniem warunku dopuszczalnej prędkości (tabela … więcej

Ilości powietrza wentylacyjnego – obliczenia

Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie ilości osób gdzie: n – ilość osób w pomieszczeniu Vi – ilość powietrza przypadająca na jedną osobę w [m3/h] wynosząca w przybliżeniu od 20-60 m3/h, Wartość Vi można przyjmować według tabeli poniżej: Rodzaj pomieszczenia Ilość powietrza w m3/h Przedszkola i żłobki (ilość powietrza … więcej

Zyski ciepła – obliczenia

Sumaryczne zyski ciepła można przedstawić wzorem: w którym:QOK – zyski od słońca przez przegrody przezroczyste (okna) [W],QŚC – zyski od słońca przez przegrody nieprzezroczyste (ściany) [W],QO – zyski ciepła od oświetlania [W],QL – zyski ciepła od ludzi [W],QS – zyski ciepła od silników elektrycznych i maszyn [W],QU – zyski ciepła od innych urządzeń [W],QI – zyski ciepła … więcej

Kiedy wentylacja mechaniczna?

Jeżeli nie jest wystarczające wentylowanie budynków za pomocą przewietrzania przez okna, względnie w inny sposób naturalny, wtedy konieczne jest stosowanie systemów wentylacji mechanicznej. Aby wyjaśnić w fazie wstępnego projektowania, czy zastosowanie systemów wentylacji mechanicznej jest konieczne, należy odpowiedzieć na następujące pytania: 1. Czy zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego jest do zaakceptowania? … więcej

Zamienniki kanałów prostokątnych i okrągłych

Tabele zawierające średnice równoważne dla kanałów prostokątnych oraz wymiary kanałów prostokątnych równoważnych kanałom okrągłym. Zamienniki wyznaczono dla reguły zachowania tego samego wydatku przy tym samym jednostkowym spadku ciśnienia dla tej samej chropowatości kanału. Obliczenia wykonano w oparciu o wzór: d=1,3(a · b)0,625/(a + b)0,25 zamieszczonego w „ASHRAE … więcej