Projektowanie

AkusWin 4 Dobor tlumika

Tłumik wentylacyjny – jak dobrać

Jak dobrać tłumik wentylacyjny?

Tłumik wentylacyjny nazywany tłumikiem akustycznym, tłumikiem hałasu i jego zasadność stosowania w instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej jest w miarę zrozumiała – ma tłumić hałas w instalacjach. Niemniej jednak wielu inżynierów, projektantów czy wykonawców nie przykłada wielkiej wagi do tego elementu instalacji. A dlaczego? Wydaje mi się, że temat akustyki jest poruszany pobieżnie na studiach, dlatego projektanci nie mają aż dużo pojęcia teoretycznego w tej kwestii, a praktyka na etapie projektu nie wymusza tego na projektantach. Więcej w tej kwestii mają do powiedzenia wykonawcy, którzy z tym problemem się spotykają podczas uruchomienia i regulacji systemów wentylacji i klimatyzacji… ale wówczas temat często jest rozwiązywany na budowie i nie wraca do projektanta. Drugi powód wg mnie to taki, że coraz częsciej stosuje się wentylację mechaniczną – szczególnie w budownictwie jednorodzinnym (m.in. rekuperacja) – gdzie projekty są tak naprawdę standardowe – kupowane za kilkaset złotych, a wykonawcy (nie zawsze znający się w tym temacie) chcą szybko daną inwestycję zakończyć (bez odbioru osoby znającej zagadnienia wentylacji, hałasów, akustyki) i popełniane są proste błędy wykonawcze.

Zanim jednak przejdziemy do montażu i odbioru systemu wentylacji /czy klimatyzacji… jest temat projektu…

Często pojawia się pojawia się pytanie o:

dobór tłumika wentylacyjnego

Przykład budowy / oznaczeń tłumika prostokątnego:

tłumik prostokątny - oznaczenia budowa

gdzie:

A – Szerokość tłumika
B – Wysokość tłumika
L – Długość tłumika
d – Grubość kulis
i – Ilość kulis
s – Odległość między kulisami

Można dobór tłumika streścić w kilku zdaniach. Wielkość tłumika akustycznego zależy od przepływu powietrza przez tłumik. Należy dobierać tak, aby prędkość przepływu była w zakresie 8-12 [m/s] pomiędzy kulisami. Szerokość kulisy to zazwyczaj 100 czy 200 oraz odstęp pomiędzy nimi zależy od wielkości tłumienia. Generalnie im większa kulisa (szerokość) i mniejsza przerwa tym lepsze tłumienie. Wysokość kulisy wpływa jedynie na wydajność i opory tłumika. Warto jeszcze dodać, że im dłuższy tłumik tym więcej wytłumi, ale charakterystyki tłumienia zależą od materiału z jakiego wykonane sa kulisy i w zależności od prędkości. Wielkość tłumienia należy wyliczyć i dla danego pasma dobrać tłumik. Taka to oto teoria…

W praktyce jednak wygląda to nastepująco:

Producenci mają swoje wielkości tłumików (ze względu na technologie producji / linie technologiczne) wysokość x szerokość x długość i między tymi wymiarami projektant / wykonawca / klient szuka odpowiedniego tłumika, który spełnia żądane / szukane wielkości tłumienia dla wydajności.

Oczywiście producenci umożliwiają skorzystanie z ich oprogramowania, które jest pomocne (czasem jednak o program trzeba poprosić bo nie jest bezpośrednio dostępny na stronie www), a wręcz można powiedzieć daje nam bardzo dużo informacji w temacie dobieranego tłumika. Oto przykłady programów doboru tłumików:

Poniżej umieszono kilka zrzutów z programów wyżej wymienionych przy podanych tylko 2 parametrach (tylko w niektorych zrzutach widać wyniki):

  • ilość powietrza 5760 m3/h (1,6 m3/s)
  • kanał 800×450, gdzie prędkość powietrza wynosi 4,44 m/s dla w/w wydajności centrali.

Jeżeli znacie jakieś inne programy warte wyróżnienia do doboru tłumików to dajcie info w komentarzu.

AkusWin

AkusWin - dobor tłumika wentylacyjnego
AkusWin 4 Dobor tlumika

Smay – online

Smay - dobor tłumika wentylacyjnego online
smay dobór tłumikow wentylacyjnych
Smay - dobór tłumika - pojęcia

Prosilencer Win – firmy Swegon

Prosilencer dobor tlumika

Trox – online

Trox - dobór tłumika

LindQST online – firmy Lindab

LindQST dobor tlumikow

AlnorSilent

AlnorSilent - dobór tłumików wentylacyjnych
AlnorSilent - dobór tłumika

Więcej o Projektowanie

Montaż nawiewników

Miejsce montażu Umieszczenie nawiewnika na zalecanej wysokości, powyżej 2 m od posadzki, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia użytkownikom należytego komfortu. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne, dostające się z zewnątrz może się od niego ogrzewać i nie powoduje nieprzyjemnych przeciągów. W oknie nawiewnik może być zamontowany … więcej

Zasady dotyczące działania wentylatorów

Zasady dotyczące działania wentylatorów służą określaniu wpływu zmiennych warunków pracy lub wielkości wentylatora na charakterystykę wentylatora, podano je w tabeli poniżej. Określenia użyte w równaniach: V – strumień objętości powietrza przepływającego przez wentylator, n – prędkość obrotowa wirnika wentylatora, P – spręż (statyczny i całkowity), … więcej

Przewody wentylacyjne – obliczenia hydrauliczne

 Przebieg obliczeń jest następujący: – wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia w budynku – zaprojektowanie wstępne sieci przewodów wentylacyjnych i urządzeń nawiewnych (wywiewnych) w zależności od typu instalacji – dobór wstępny średnic przewodów na podstawie ilości przepływającego w nich powietrza z zachowaniem warunku dopuszczalnej prędkości (tabela … więcej

Ilości powietrza wentylacyjnego – obliczenia

Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie ilości osób gdzie: n – ilość osób w pomieszczeniu Vi – ilość powietrza przypadająca na jedną osobę w [m3/h] wynosząca w przybliżeniu od 20-60 m3/h, Wartość Vi można przyjmować według tabeli poniżej: Rodzaj pomieszczenia Ilość powietrza w m3/h Przedszkola i żłobki (ilość powietrza … więcej

Zyski ciepła – obliczenia

Sumaryczne zyski ciepła można przedstawić wzorem: w którym:QOK – zyski od słońca przez przegrody przezroczyste (okna) [W],QŚC – zyski od słońca przez przegrody nieprzezroczyste (ściany) [W],QO – zyski ciepła od oświetlania [W],QL – zyski ciepła od ludzi [W],QS – zyski ciepła od silników elektrycznych i maszyn [W],QU – zyski ciepła od innych urządzeń [W],QI – zyski ciepła … więcej

Kiedy wentylacja mechaniczna?

Jeżeli nie jest wystarczające wentylowanie budynków za pomocą przewietrzania przez okna, względnie w inny sposób naturalny, wtedy konieczne jest stosowanie systemów wentylacji mechanicznej. Aby wyjaśnić w fazie wstępnego projektowania, czy zastosowanie systemów wentylacji mechanicznej jest konieczne, należy odpowiedzieć na następujące pytania: 1. Czy zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego jest do zaakceptowania? … więcej

Zamienniki kanałów prostokątnych i okrągłych

Tabele zawierające średnice równoważne dla kanałów prostokątnych oraz wymiary kanałów prostokątnych równoważnych kanałom okrągłym. Zamienniki wyznaczono dla reguły zachowania tego samego wydatku przy tym samym jednostkowym spadku ciśnienia dla tej samej chropowatości kanału. Obliczenia wykonano w oparciu o wzór: d=1,3(a · b)0,625/(a + b)0,25 zamieszczonego w „ASHRAE … więcej