Kiedy wentylacja mechaniczna?

Jeżeli nie jest wystarczające wentylowanie budynków za pomocą przewietrzania przez okna, względnie w inny sposób naturalny, wtedy konieczne jest stosowanie systemów wentylacji mechanicznej. Aby wyjaśnić w fazie wstępnego projektowania, czy zastosowanie systemów wentylacji mechanicznej jest konieczne, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego jest do zaakceptowania?

2.Czy imisja hałasu z otoczenia przy otwartych oknach jest do zaakceptowania?

3. Czy geometria pomieszczeń jest odpowiednia dla wentylacji okiennej?

T/H <2,5
T -głębokość pomieszczenia
H –wysokość pomieszczeni

4.Czy obciążenie chłodnicze jest nieduże?

5.Czy powietrze pomieszczenia nie musi być nawilżane czy osuszane?

6.Czy zanieczyszczenia powietrza występujące w pomieszczeniach nie muszą być w sposób ciągły odprowadzane?

Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedź będzie pozytywna, to nie ma potrzeby stosować systemu wentylacji mechanicznej a budynek powinien być przewietrzany przez okna. Jeżeli natomiast odpowiedź na jedno lub więcej pytań będzie negatywna, to wentylacja okienna jest niewystarczająca.

Dodaj komentarz