Podział systemów klimatyzacji

Podział systemów klimatyzacji ze względu na cel klimatyzowania obiektu:

klimatyzacja komfortu – przeznaczona dla pomieszczeń o stałym lub czasowym przebywaniu osób. Zapewnienie odpowiednie warunki egzystencji dla użytkowników
klimatyzacja przemysłowa – konieczność klimatyzowania pomieszczeń jest podyktowana  wymaganiami technologicznymi
klimatyzacja technologiczna – (pomieszczeń czystych, precyzyjna) – pomieszczenia w których wyjątkowo zaostrzono wymagania co do czystości powietrza np. laboratoria, sale operacyjne

Podział systemów klimatyzacji ze względu na liczbę obsługiwanych pomieszczeń:

klimatyzacja miejscowa – system obejmuje pojedyncze pomieszczenia – dla pojedynczego pomieszczenia jest przeznaczony układ (sprężarka montowana na zewnątrz i parownik montowany w pomieszczeniu). Przykład to klimatyzator typu split
klimatyzacja centralna – system obejmuje cały budynek lub jego wydzieloną część

Podział ze względu na rodzaj czynnika transportującego:

systemy powietrzne – do transportu chłodu i ciepła jest wykorzystywany strumień powietrza transportowanego przewodami wentylacyjnymi
systemy powietrzno-wodne i powietrzno-freonowe – system wentylacji dostarcza powietrze świeże jedynie w ilości zapewniającej odpowiednie warunki higieniczne. Do transportu chłodu i ciepła stosowane jest inne medium (woda, gaz), zasilające  specjalne urządzenia (klimakonwektory, klimakonwektory wentylatorowe, belki chłodzące) ochładzające powietrze bezpośrednio w pomieszczeniach.

źródło:
1) www.wentylacja.org.pl
2) ,,Wentylacja i klimatyzacja” A.Pełech

Dodaj komentarz