Tag Archives: montaż

Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych wewnątrz budynku

Rozróżnia się trzy rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach: hydrant wewnętrzny 52, hydrant wewnętrzny 25, zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia, umieszczony na suchym pionie wg PN-B-02861:1994 lub na pionie nawodnionym. Instalowanie hydrantów i zaworów hydrantowych Instalowanie hydrantów wewnętrznych 52 (4.2.1) Hydranty wewnętrzne 52 instaluje … więcej

Zasady montażu armatury czerpalnej

Zadaniem armatury (uzbrojenia) instalacji wodociągowych jest zapewnienie właściwej eksploatacji i obsługi przewodów wodociągowych. Wszystkie elementy posiadające bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do celów konsumpcyjnych powinny posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny oraz spełniać wymagania określone normami przedmiotowymi. Na wyposażenie instalacji wodociągowych składają się rodzaje armatury: czerpalna … więcej

Montaż wodomierza w studzience

Montaż wodomierza w studzience znajduje zastosowanie w przypadku gdy  budynek nie posiada piwnicy i  nie ma możliwości technicznych na wydzielenie stosownego miejsca lub, gdy trwają dopiero prace budowlane dopuszcza się umieszczenie wodomierza domowego poza budynkiem, w studzience wodomierzowej. Stosunkowo niedawno, zestawy wodomierzowe były montowane w zwykłych studzienkach z kręgów betonowych lub konstrukcjach murowanych z cegły. … więcej

Montaż wodomierzy z systemem zdalnym

System Monitoringu Mediów System ten służy do zbierania i przenoszenia danych, przy wykorzystaniu sieci komputerowych typu LAN Ethernet w celu monitorowania parametrów w automatycznym cyklu zbierania danych, archiwizacji danych, zarządzania danymi, odczytywania danych. Wodomierze przeznaczone do pracy w Systemie Monitoringu Mediów, zaopatrzone są w moduły przekazywania danych poprzez … więcej

Sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych

Przed wodomierzem mieszkaniowym, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty. Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła wodomierza na skutek przepływów wstecznych, które mogą występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem zwrotnym. Schemat … więcej

Montaż natrysku dla osób niepełnosprawnych

Minimalna powierzchnia brodzika: 90×90 cm. Spadek powierzchni (w kierunku kratki ściekowej): 1-2%. Kratka powinna znajdować się pod siedziskiem prysznicowym. Wysokość siedziska prysznicowego: 43-48 cm. Siedzisko powinno się znajdować naprzeciw baterii prysznicowej dla niepełnosprawnych. (W kwestii siedzisk mamy do wyboru mocowane na stale lub uchylne: gotowe do montażu zespoły prysznicowe; … więcej

Montaż muszli ustępowych dla osób niepełnosprawnych

Dla osób poruszających się na wózku korzystanie z miski ustępowej bardzo często sprawia mnóstwo trudności. Wynika to z zaniedbań i błędów popełnionych przez wykonawcę dostosowującego toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Braki w wyposażeniu przysedesowym to najczęstsza przyczyna problemów. Oto kilka zaleceń potrzebnych do tego, aby ich uniknąć: Odległość WC dla … więcej

Montaż pralek

Pralki zasilane są standardowo przewodem wody zimnej. Wszystkie inne rozwiązania należy uznać za nietypowe i indywidualnie konsultować z projektantem. Średnica podejścia powinna wynosić nominalnie DN=15 mm, a minimalne ciśnienie wypływu w punkcie podłączenia zaworu pralkowego – 0,1 MPa. Zawór do pralki posiada standardowo gwint zewnętrzny o średnicy 3/4″ … więcej

Montaż bidetów

Bidet powinien być zamontowany tak, aby można było z niego korzystać w sposób wygodny. Powinien znajdować się w odległości ok. 30 cm od innych urządzeń sanitarnych lub od ściany, tak aby z obu jego stron zachować wystarczająco dużo miejsca na nogi. Przed bidetem powinno być minimum 60 cm wolnej przestrzeni. Ze względów … więcej