Tag Archives: System monitoringu mediów

Montaż wodomierzy z systemem zdalnym

System Monitoringu Mediów

System ten służy do zbierania i przenoszenia danych, przy wykorzystaniu sieci komputerowych typu LAN Ethernet w celu monitorowania parametrów w automatycznym cyklu zbierania danych, archiwizacji danych, zarządzania danymi, odczytywania danych. Wodomierze przeznaczone do pracy w Systemie Monitoringu Mediów, zaopatrzone są w moduły przekazywania danych poprzez wyjście impulsowe – schemat wbudowania wodomierza z nadajnikiem impulsów poniżej.

montwo12

Wodomierz przewodowo podłączany jest do Sumatora Impulsów SIM 16.01, do którego można podłączyć maksymalnie 16 urządzeń pomiarowych o jednakowej stałej impulsowania. Wodomierze mieszkaniowe z modułem przekazywania impulsów należy instalować w mieszkaniach, natomiast sumatory impulsów należy montować poza lokalem mieszkalnym np. na korytarzu klatki schodowej, piwnicy itp. Dostęp do danych w postaci strony www możliwia urządzenie produkcji METRON: HTTP Serwer 01, podłączane przewodowo do sumatora impulsów. Przekazywane dane (ilość impulsów, numer podłączonego urządzenia, data odczytu) mogą być przetwarzane wg indywidualnych potrzeb np. przeniesienie do arkusza kalkulacyjnego lub eksportowanie danych do innych programów rozliczeniowych.

Schemat działania Systemu Monitoringu Mediów S.221.SIM

montwo13

System Opomiarowania Mediów

Wodomierze przeznaczone do pracy w tym systemie, zaopatrzone są zależnie od wybranej komunikacji w moduły radiowe lub w moduły przekazywania danych poprzez wyjście impulsowe. Komunikacja radiowa odbywa się poprzez współpracę wodomierzy z modułem radiowym z Centralką Rejestrującą CR, która służy do zbierania, przechowywania i przekazywania danych drogą radiową, otrzymanych z urządzeń pomiarowych. 

Schemat działania Systemu Opomiarowania Mediów S130.SIM

montwo13

Wodomierze mieszkaniowe z modułem radiowym należy instalować w mieszkaniach, natomiast Centralki Rejestrujące należy montować poza lokalem mieszkalnym w miejscu ogólnodostępnym np. na korytarzu klatki schodowej itp. w odległości pozwalającej na poprawne komunikowanie się urządzeń – 10m (max 15m). Centralka Rejestrująca może prowadzić rejestrację odczytów max 1000 urządzeń pomiarowych. Zaleca się takie rozmieszczanie urządzeń pomiarowych, aby  obszary zbierania danych przez centralkę częściowo się pokrywały. Odczyt danych, odbywa się (bezprzewodowo) drogą radiową poprzez terminal inkasencki z modemem radiowym produkcji METRON i odpowiednim oprogramowaniem a zebrane dane są wprowadzane do komputera PC z programem firmy Metron Ewidencja zintegrowana służącym do rejestracji i rozliczeń zużycia mediów. Komunikacja szeregowa w Systemie Opomiarowania Mediów odbywa się poprzez współpracę wodomierzy z modułem przekazywania danych poprzez wyjście impulsowe z sumatorem impulsów SIM 16.01 A, który zlicza impulsy z max 16 podłączonych wodomierzy. 

Schemat wbudowania wodomierza JS z nadajnikiem impulsów (z bezprzewodowym – modułem radiowym MR 01)

1111

źródło:
1) www.instsani.pl