System fotowoltaiczny wykorzystuje panele (ogniwa) fotowoltaiczne do zamiany energii słonecznej w energię elektryczną. System ten jest praktycznie bezobsługowy i bezawaryjny. Wytworzona energia elektryczna może być zużywana w czasie rzeczywistym w gospodarstwie lub przekazywana do sieci na zasadzie odsprzedaży. Wszystko dzieje się automatycznie, bez naszej ingerencji i zaangażowania.

FAQ – fotowoltaika

FAQ fotowoltaika – FAQ (ang. frequently asked questions – często zadawane pytania)

Insolacja – co to jest?

Insolacja (nasłonecznienie) – to średnia moc promieniowania, padająca na jednostkę powierzchni w przedziale czasu W/m2/rok (dzień).

Co oznacza skrót AC?

AC (alternating current) – jest to prąd przemienny (okresowo zmienny), w którym wartości chwilowe zmieniają się z określoną częstotliwością w sposób powtarzalny.
 
Prąd przemienny przyjmuje naprzemiennie wartości ujemne i dodatnie.
 
Najbardziej pożądany stan jest wtedy, gdy wartość średnia całookresowa (składowa stała) jest równa 0.
 
Prąd przemienny typowy jest dla środowiska urządzeń domowych, działających w napięciu 230 V.

Co oznacza skrót DC?

DC (direct current) – prąd stały, charakteryzujący się stałym kierunkiem przepływu oraz stałą wartością natężenia.
 
Wartość natężenia jest stała przypadku wartości chwilowej dostarczonej mocy, co jest istotne dla układów przetwarzania i wzmacniania sygnału.
 
Prąd stały jest typowy dla środowiska układów PV.

Co to jest falownik?

Falownik – to inaczej inwerter, czyli urządzenie elektryczne, które zmienia prąd stały, którym jest zasilane, na prąd zmienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej.

Co oznacza skrót FF?

FF (współczynnik wypełnienia) – nazywany jest także współczynnikiem wykorzystania ogniwa.
 
Osiąga on wartość równą 1, kiedy krzywa prądowo-napięciowa jest prostokątem o bokach UOC i ISC. Sytuacja taka opisuje warunki idealne. 

Co to jest Kilowatogodzina?

Kilowatogodzina (kWh) – to jednostka energii elektrycznej, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny.

Co to jest moc bierna?

Moc bierna – to wielkość konwencjonalna w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego, opisująca w sposób umowny zjawisko pulsowania energii elektrycznej między różnymi odbiornikami albo elementem indukcyjnym lub pojemnościowym odbiornika, a źródłem energii elektrycznej.

Co to jest moc czynna?

Moc czynna – to część mocy w układach prądu przemiennego, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło.
 
Jednostką mocy czynnej jest Wat.

Co to jest napięcie?

Napięcie – to różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a ziemią lub innym przewodem lub punktem.
 
Jednostką napięcia jest 1 Wolt (V).
 
Napięcie między przewodem każdej z faz a ziemią w instalacji wynosi 230 V, a pomiędzy dwoma przewodami różnych faz 400 V.

Co to jest usłonecznienie możliwe?

Usłonecznienie możliwe to czas od wschodu do zachodu.

Fotowoltaika

Co to jest fotowoltaika? Fotowoltaika (PV) to pojęcie, które odnosi się do elektryczności pochodzącej ze Słońca.  Początki fotowoltaiki sięgają już XIX w, gdy odkryto efekt fotowoltaiczny, czyli efekt powstawania siły elektromotorycznej pod wpływem promienowania słonecznego. Pierwsze ogniwo fotowoltaiczne powstałe w 1883 r. wykonane było z półprzewodnikowego selenu z cienką warstwą złota. … Więcej

Instalacje on-grid i off-grid

Inwestycje fotowoltaiczne można realizować w praktycznie każdym miejscu, do którego dociera słońce. Można je podzielić na instalacje typu off-grid, gdzie system nie jest połączony z siecią zewnętrzną i sam gromadzi energię w akumulatorach oraz on-grid, gdzie nadwyżka / niedobór energii są bilansowane poprzez połączenie z zewnętrzną siecią elektryczną.   System on-grid (podłączony do sieci) Jest to najczęściej spotykany system … Więcej

Panel fotowoltaiczny

Jak zbudowany jest panel fotowoltaiczny? Fotoogniwo to element półprzewodnikowy, w którym w wyniku zjawiska fotowoltaicznego następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.  Główną i najważniejszą częścią ogniwa fotowoltaicznego jest wysokiej czystości krzem krystaliczny. (Prawie 95% wszystkich ogniw wykonanych jest z krzemu). W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną … Więcej

Co to jest umowa prosumencka?

Umowa prosumencka zawierana jest między indywidualnym użytkownikiem instalacji fotowoltaicznej a firmą zajmującą się przesyłem energii elektrycznej tzw. operatorem. Jeszcze kilka lat temu instalacje fotowoltaiczne były całkowicie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale także problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu … Więcej

Rodzaje paneli fotowoltaicznych

Jakie panele fotowoltaiczne wyróżniamy? Panele fotowoltaiczne dzielimy na: Polikrystaliczne (multikrystaliczne) – zbudowane z ogniw składających się z wielu kryształów krzemu, których niejednorodna powierzchnia przypomina szron. Choć ich wydajność (14%-16%) jest niższa od paneli monokrystalicznych, są one bardziej rozpowszechnione. Jest to związane z mniej złożonym procesem produkcyjnym i ceną.  Monokrystaliczne – … Więcej

Konwersja fotoelektryczna – Instalacje solarne elektryczne

Konwersja fotoelektryczna Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii sprawił, że obecnie można przy ich wykorzystaniu produkować także energię elektryczną. Możliwe jest to m.in. przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych, które przetwarzają w sposób bezpośredni energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Proces ten nazywany jest konwersją fotoelektryczną (fotowoltaiczną). Ze względu na bardzo … Więcej

Badania / Certyfikacja modułów fotowoltaicznych

(Stan na 2009 rok) Ogólnie przyjęte są dwie podstawowe normy wg których badane są moduły fotowoltaiczne. Jedna dla modułów z wykonanych w technologii krystalicznej oraz druga dla modułów wykonanych w technologii cienkowarstwowej. Są to  PN-EN_61215:2005  – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. oraz PN-EN_61646:2008 – Cienkowarstwowe naziemne moduły … Więcej