Rury miedziane

Podstawowe wymiary rur miedzianych instalacyjnych twardych (wg DIN 1786)

Podstawowe wymiary rur miedzianych instalacyjnych twardych wg DIN 1786

Średnica
zewnętrzna
x grubość
ścianki
Odchyłka
średnicy
zewnętrznej
mm
Odchyłka
grubości
ścianki
mm
Średnica
wewnętrzna

mm
Masa


kg/m
Pojemność


dm3/m
Odpowiednik
rury
stalowej
cale
15×1,00,0450,14130,390,1333/8
18×1,00,0450,14160,480,201½
22×1,00,0600,15200,590,14¾
28×1,50,0600,15251,110,4911
35×1,50,0700,23321,40,8041 ź
42×1,50,0700,23391,71,1951 ½
54×2,00,0700,25502,911,9632