Projektowanie

Obliczanie kv zaworu

Obliczeniowa wartość kv zaworu:

kv
kvjest to taki przepływ [m3/h], przy którym strata na zaworze wynosi 10 mH2O
Gprzepływ [m3/h]
Δpobliczeniowa strata na zaworze [bar]

Współczynnik przepływu zaworu (kv)

Strumień przepływu wyrażony w m3/h, wyznaczony przy ustalonym skoku grzyba zaworu oraz przy spadku ciśnienia na zaworze Δpo równym 1 bar i gęstości przepływającego czynnika ρo = 1000 kg/m3 nazywany jest współczynnikiem przepływu Kv (kv).

W wypadku innej straty ciśnienia niż Δpo = 1 bar i płynów o gęstości innej niż gęstość wody współczynnik przepływu Kv obliczymy według wzoru:

Warto zwrócić uwagę, że jeśli pomiar ten następuje przy pełnym otwarciu zaworu, wówczas wyznaczony zostaje maksymalny współczynnik Kv, określany jako Kvs.

Nominalny współczynnik przepływu zaworu Kvs

  • Obliczając wymiary zaworu określa się nominalny współczynnik przepływu Kvs przez zawór całkowicie otwarty.
  • Wartość ta charakteryzuje minimalny opór hydrauliczny zaworu.
  • Obliczenie Kvs umożliwia dobranie średnicy zaworu z katalogu.
  • Dla tej samej średnicy w katalogu może być podane kilka współczynników przepływu Kvs zaworu.

Więcej o Projektowanie

Przykład doboru zaworu bezpieczeństwa CO

Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym – wymienniki płytowe Dane wyjściowe: Ciśnienie dopuszczalne dla przyłącza sieciowego: pz = 1,6 MPaCiśnienie dopuszczalne dla instalacji centralnego ogrzewania: p1 = 0.6 MPaGęstość wody sieciowej przy jej temperaturze obliczeniowej (70 °C) ρ = 977.8 … więcej

Zabezpieczenie instalacji c.o. systemu otwartego (PN B-02413)

Naczynie wzbiorcze w instalacji wodnej centralnego ogrzewania systemu otwartego Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego powinna być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym, którego zadaniem jest przyjmowanie przyrostu objętości wody pod wpływem wzrostu temperatury oraz odpowietrzenie instalacji. Naczynie powinno być zamontowane w najwyższym punkcie instalacji min. 0,7 m nad najwyższym … więcej

Przykład doboru zaworu bezpieczeństwa CWU

Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji cwuw węźle cieplnym – wymienniki płytowe Dane wyjściowe:Ciśnienie dopuszczalne dla przyłącza sieciowego: p3 = 1.6 MPaCiśnienie dopuszczalne dla instalacji ciepłej wody użytkowej: p1 = 0.6 MPaGęstość wody sieciowej przy jej temperaturze obliczeniowej (70 °C): ρw2 = 977.8 kg/m3Współczynnik zależny od różnicy … więcej

Zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamkniętego (PN B-02414)

zawór bezpieczeństwa

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego powinna być zabezpieczona: naczyniem wzbiorczym, zaworem bezpieczeństwa, rurą wzbiorczą, zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem temperatury oraz zabezpieczeniem przed niskim poziomem wody w kotle. 1. Zawór bezpieczeństwa. Najmniejszą wewnętrzną średnicę króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa do [mm], … więcej

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

Poniżej w tabeli przedstawiono normatywne temperatury ogrzewanych pomieszczeń w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. *) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań … więcej

Temperatury obliczeniowe powietrza w przestrzeniach zamkniętych przylegających do pomieszczeń ogrzewanych wg PN-82/B-02403

Temperatury obliczeniowe powietrza w przestrzeniach zamkniętych przylegających do pomieszczeń ogrzewanych wg PN-82/B-02403 Lp. Rodzaj przestrzeni zamkniętej Obliczeniowe temperatury przestrzenizamkniętych w strefie klimatycznej, °C I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 1 Poddasze nieogrzewane a) przy dachu krytym dachówką, płytami … więcej

Materiały budowlane (współczynniki λ i gęstości)

Wykaz materiałów budowlanych (współczynniki λ i gęstości) Materiał budowlany λ[W/(m·K)] gęstość[kg/m3] Asfalty Asfaltobeton 1,00 2100,00 Asfalt lany 0,75 1800,00 Beton i przegrody z betonu Beton jamisty z kruszywa kamiennego 1,00 1900,00 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 1,70 2400,00 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 1,30 2200,00 Beton … Więcej