Tablice

Więcej o Tablice

Przyrost objętości właściwej wody

Przyrost objętości właściwej wody przy podgrzewaniu od temperatury 10 oC do temperatury końcowej z zakresu 10-100 oC. Przy wykorzystaniu tablicy do doboru naczyń wzbiorczych według PN-B-02414 dla temperatur zasilania 41 oC i poniżej należy przyjmować przyrost objętości Δv jak dla temperatury 41 oC. tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg … więcej

Tabela gęstości wody

Poniższa tabela przedstawia gęstość wody w kg/m3 w zależności od tempearury w zakresie od -100C do 2500C. Temperatura [0C] Gęstość [kg/m3] Temperatura [0C] Gęstość [kg/m3] -10 998,15 35 994,06 -9 998,43 36 993,71 -8 998,69 37 993,36 -7 998,92 38 992,99 -6 999,12 39 992,63 -5 999,30 40 … więcej

Przeciętne normy zużycia wody: przy chemicznej ochronie roślin

Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślinśrodkami: a – owadobójczymi; b – grzybobójczymi; c – chwastobójczymi Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70)   Lp. Rodzaj upraw Środek chemiczny Jednostka Przeciętne normy Przeciętne normy zużycia wody x ilość zabiegów odniesienia (j.o.) … więcej

Przeciętne normy zużycia wody: w fermach i obiektach inwentarskich

Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. nr 8 (poz.70) Lp. Zwierzęta Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody obiekty inwentarskie drobnotowarowe dm3/j.o. x dobę m3/miesiąc obiekty i fermy wielkotowarowego przemysłowego chowu dm3/j.o. x dobę m3/miesiąc … więcej