Wiadomości ogólne

wentylacja i klimatyzacja

Jakość powietrza – Co wpływa na atmosferę w domu i w pracy?

Przeciętny człowiek spędza w pracy ok 2100 godzin rocznie, co przekłada się na ponad 86 dni! Czyste powietrze jest niezbędne dla życia ludzi. Człowiek w ciągu jednej minuty wdycha i wydycha około 10 jego litrów. To oczywiste, że jakość powietrza wpływa na zdrowie komfort i dobre samopoczucie ludzi. Niestety jakość powietrza w biurach, halach produkcyjnych z różnych gałęzi przemysłu i innych miejscach pracy pozostawia wiele do życzenia. Także w domach powietrze przepływające przez kanały wentylacyjne może „zabierać” ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia i transportować je do pomieszczeń mieszkalnych.

Wpływ na jakość powietrza wewnętrznego mają:

  • Powietrze zewnętrzne
  • Wentylacja i klimatyzacja
  • Powietrze wewnętrzne

Poszczególne punkty zostaną omówione w kolejnych artykułach.

Więcej o Wiadomości ogólne

Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Hałas Hałasem nazywamy dźwięk nieprzyjemny lub niepożądany (dźwięk zakłócajacy). Ogólnie można powiedzieć, że hałas działa denerwująco, osłabia uwagę, utrudnia pracę (umysłową, fizyczną itp.). Praca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powoduje powstawanie hałasów i drgań. Należy przyjąć zasadę wszelkiego rodzaju hałasy i drgania powinny być ograniczone … więcej

Otwory rewizyjne

Przewody wentylacyjne  powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych elementów instalacji oraz urządzeń, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać … więcej

Przewody wentylacyjne – zasady montażu

Ogólne zasady montażu przewodów wentylacyjnych: Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.  Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są do 50 do 100 mm większe  od … więcej

Przewody wentylacyjne – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 153. 1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem … więcej

Czerpnie i wyrzutnie powietrza – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie … więcej

Urządzenia do odzyskiwania ciepła – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 151.1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% … więcej

Wentylowanie różnych pomieszczeń – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia … więcej

Powietrze zewnętrzne – przepisy ogólne

Wyciąg na temat Powietrza zewnętrznego z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień … więcej

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą … więcej