Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Hałas

Hałasem nazywamy dźwięk nieprzyjemny lub niepożądany (dźwięk zakłócajacy).

Ogólnie można powiedzieć, że hałas działa denerwująco, osłabia uwagę, utrudnia pracę (umysłową, fizyczną itp.).

Praca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powoduje powstawanie hałasów i drgań. Należy przyjąć zasadę wszelkiego rodzaju hałasy i drgania powinny być ograniczone już w miejscu ich powstania. Wychodząc z tej zasady nalezy dobierać cichobieżne wentylatory i silniki oraz pompy.

Źródła hałasów w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych hałasy są wywołane przez wentylatory, pompy, sprężarki i powietrze przepływające przewodami / kanałami, które określamy jako hałas w instalacjach lub głośna instalacja.

Poziom hałasu wywołany pracą wentylatora zależy m.in. od: liczby obrotów, średnicy wirnika, kształtu i liczby łapatek, sposobu ułożyskowania, sztywności obudowy, rodzaju napędu i wyważenia wirnika.

Tłumienie hałasu

Hałas przenoszony przez przewody / kanały składa się z dźwięków materiałowych i powietrznych.

Do “zwalczania” dźwięków materiałowych przenoszonych przez kanały wykonuje się :

  • odizolowanie kanałów od wentylatora lub innego źródła hałasu za pomocą połączeń elastycznych,
  • przy przejsciach przez przegrody budowlane i pomieszczenia o duzym hałasie nalezy je izolować od zewnątrz materiałem dźwiękochlonnym,
  • podkładki antywibracyjne.

Należy zwrócić uwagę, że przenoszone przez kanały dźwięki powietrzne ulegają w sieci pewnemu wytłumieniu. Zdolność tłumienia sieci kanałów nazywamy tłumieniem naturalnym.

Tłumienie naturalne

Naturalne tłumienie dźwięków powietrznych w kanałach odbywa się różnymi sposobami:

  • tłumienie dźwięków w prostych odcinkach kanałów nieizolowanych
  • tłumienie dźwieku w rozgałęzieniu
  • tłumienie dźwięku przy nagłej zmianie przekroju kanału
  • tłumienie dźwięku przy wylocie powietrza do pomieszczenia

Sztuczne tłumienie hałasu

Jeżeli tłumienie naturalane nie zdoła obniżyć poziomu hałasu do wartości wymaganej dla danego pomieszczenia, należy zaprojektować urządzenie do sztucznego tłumienia tzw. tłumiki hałasu, tłumiki akustyczne, tłumiki wentylacyjne.

W urządzeniach wentylacyjnych / klimatyzacyjnych stosuje się tłumiki kanałowe i komorowe.

– Tłumiki kanałowe

Tłumiki te stanowią część kanału wyłozoną materiałem dźwiękochłonnym. W tłumkach kanałowych fala dźwiękowa rozchodzi się wzdłuż wartsty materiału dźwiękochłonnego,w tłumikach komorowych natowmiast ulega wielokrotnym odbiciom od powierzchni wyłożonych materiałem dźwiękochłonnym.

– Tłumiki komorowe

Tłumiki takie są to gwałtownie rozszerzone przewody, których wewnętrzne powierzchnie wyłożone są materiałem dźwiękochłonnym. Roróżnia się dwa rodzaje rodzaje tłumików komorowych, pustych wewnątrz lub z umieszczonymi wewnątrz ekranami. Ekrany takie mogą być usytuowane prostopadle lub krzyżowo w stosunku do kierunku przepływu powietrza.

One comment on “Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  1. Pingback: Tłumik wentylacyjny - jak dobrać - Instalacje budowlane - HVAC, sanitarne, elektryczne, grzewcze, wentylacja i klimatyzacja

Dodaj komentarz