Woda zimna

Przyłącze wodociągowe

Definicja przyłącza wodociągowego

Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Schemat przyłącza wodociągowego
Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być wykonana z rury PE lub z innych materiałów. Sposób włączenia rury przyłącza w przewodów sieciowy przedstawia zdjęcie poniżej. Zwykle jest to trójnik siodłowy z tzw. nawiertką, czyli specjalnym urządzeniem do przewiercenia głównej rury wodociągowej.

przyl01Do nawiertki od razu przymocowuje się zasuwę wodociągową. Po nawierceniu przewodu zasuwa służy do natychmiastowego odcięcia dopływu wody. Zasuwę należy zamocować na stabilnym i równym podłożu, najlepiej betonowym lub podmurówce. Zasuwa posiada trzpień przedłużony wyprowadzony do poziomu przyszłego gruntu i zakończony nasadą do klucza. Nasada taka schowana jest w żeliwnej skrzynce umieszczonej najczęściej w chodniku lub w trawniku. Lokalizację skrzynki umożliwiają specjalne tabliczki umieszczone na najbliższym budynku, a przypadku jego braku na słupku w pobliżu zasuwy.

 

przyl02

Uzbrojenie przyłączy wodociągowych
Przyłącza wodociągowe mogą być wykonane na przewodzie wodociągowym pod ciśnieniem przy użyciu tzw. opaski z urządzeniem nawiertnym “nawiertki” lub za pomocą trójnika. Pierwsze rozwiązanie stosowane jest dla przyłączy o średnicy ≤50 mm lub w przypadku, gdy średnica przewodu ulicznego jest co najmniej dwukrotnie większa od średnicy przyłącza. Połączenia z trójnika stosuje sie w pozostałych przypadkach lub dla nowobudowanych sieci wodociągowych.

Nawiertki

przyl03

przyl04

przyl05

przyl06

Skrzynka uliczna do zasuwy i tabliczka informacyjna

przyl08

Na przewodzie przyłącza instaluje sie zasuwę odcinającą z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, zabezpieczonym skrzynką uliczna z literą “W”. Miejsce umieszczenia skrzynki oznakowane jest tabliczką umieszczaną na najbliższej ścianie budynku, a w przypadku jej braku na słupku betonowym.
W skład przyłącza wodociągowego wchodzi także urządzenie pomiarowe “wodomierz główny” wraz z zaworami odcinającymi, tworzący tzw. “zespół wodomierza”. Wodomierz główny może być zamocowany w wydzielonym pomieszczeniu w budynku lub w przypadku jego braku lub przy dużej odległości budynku od przewodu ulicznego, w studzience wodomierzowej na zewnątrz budynku. Studzienka może być włazowa wykonana jako murowana lub betonowa, bądź niezłazowa z tworzywa sztucznego (fot.). W tym ostatnim rozwiązaniu odczyt wodomierza odbywa sie poprzez podniesienie zestawu wodomierzowego za pomocą ruchomej konsoli. Zob. też zasady montażu instalacji.

przyl09

Więcej informacji na ten teamt mozna znaleźć w artykule montaż przyłącza wodociągowego.