W dziale Informacje ogólne przedstawiono podstawowe dane na tematy związane z instalacjami, jednostkami wykorzystywanymi w branży sanitarnej, elektrycznej i pokrewnych. Udostępniono również kalkulatory pomocne dla projektantów, instalatorów czy użytkowników systemów instalacyjnych.

plan przyłącza

Media, które trzeba doprowadzić na działkę

Myśląc o budowie domu sporo wątpliwości i niejasności pojawia się w temacie podłączenia mediów. Istniejące przepisy, koszta związane z doprowadzeniem mediów są dość niejasne, najważniejsze zagadnienia postaramy się wyjaśnić.

Przepisy prawne w naszym kraju niestety nie są jednoznaczne. Dodatkowe utrudnienie to sytuacja na rynku. Prywatyzacja objęła monopolistów zajmujących się dostarczaniem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Na rynku pojawili się nowi dystrybutorzy, ich stawki się różnią. Koszty przyłączy oraz opłaty mogą być zróżnicowane w różnych miejscach kraju. Rozdrobnienie w jeszcze większym stopniu obowiązuje w firmach zajmujących się siecią wodociągową oraz kanalizacją. Sieć ta może należeć do gmin jak również do prywatnych firm.
Analizując swoje możliwości techniczne oraz ekonomiczne decyzję o przyłączeniu konkretnego medium decyzję podejmuje właściciel sieci. Największe trudności będzie mieć osoba, której działka znajduje się w sporej odległości od już funkcjonujących linii zasilających. Koszty budowy czasem nawet kilkukilometrowego przyłącza mogą być tak wysokie, że dostawca nie wyrazi zgody na taką inwestycję. Bez przepychanek i niepotrzebnych nerwów dostawca energii elektrycznej musi wybudować nową linię na terenie przeznaczonym pod zabudowę ujętym w planach zagospodarowania przestrzennego. Termin realizacji tego zadania może być jednak odległy, zaplanowany na kilka lat.

Sieć elektroenergetyczna

Przyłączenie do tej sieci uregulowane jest ustawą. Istnieje prawo energetyczne, które określa ogólne zasady. Stosując się do nich dostawy energii elektrycznej tworzą własny regulamin określający warunki wykonania nowych/ dodatkowych podłączeń oraz ustalają wysokość pobieranych opłat.
Zanim zdecydujemy się na zakup działki, warto skontaktować się z zakładem energetycznym znajdującym się w rejonie potencjalnej naszej działki. Od możliwości podłączenia sieci elektrycznej do tego terenu warunkuje uzyskanie zgody na budowę. By wiedzieć, czy takie możliwość istnieją, należy złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia. Otrzymana pozytywna odpowiedź pisemną, powinna znajdować się w pliku dokumentów składanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Opłata związana z przyłączeniem energii elektrycznej uzależniona jest od mocy przyłączeniowej oraz  sposobu, w jaki zostanie przyłącze wykonane. Średnio wynosi ok. 100 zł liczonych za kW mocy przyłączeniowej. Taryfa opłat obowiązująca na danym terenie mówi o zryczałtowanych stawkach za określoną długość przyłącza.
Może się zdarzyć, że konieczne będzie poprowadzenie dłuższego przyłącza, wówczas automatycznie wzrosną nam koszty tej inwestycji. Przeciętnie za jeden metr bieżący ok. 30 zł. Za nim zdecydujemy się na wykonanie przyłączenie, należy sprawdzić jakie roboty wliczone są w opłatę z tym związaną. Często jest tak, że do kosztów tych nie jest wliczone np. założenie skrzynki licznikowej, co pociąga za sobą dodatkowe koszty.
Można sprawdzić, czy istnieje możliwość wykonania przyłącza tymczasowego, na czas budowy, które później zostanie przebudowane do przyłącze docelowe. Bardziej jednak opłaca się od razu wykonać przyłącze docelowe. Unikniemy w ten sposób  podwójnych kosztów przyłączenia. Zaoszczędzimy na rachunkach, ponieważ podczas budowy naliczana jest wysoka stawka opłat stałych, nie mająca nic wspólnego z zużytą energią. Mając podłączone przyłącze właściwe koszty te będą niższe.

Sieć gazowa

Warunki podłączenia przyłącza gazowego jest bardzo zbliżone do elektrycznego. Różnica polega na braku obowiązku przyłączania się do działającej  już sieci (istniejącej). Opłata w formie ryczałtu ustalona jest do krótkich odcinków, mających do 5 m. Każdy dodatkowy metr liczony jest wg cennika ustanowionego uwzględniając warunki terenu. Właściciel domu zobowiązany jest do zakupu i właściwego ustawienia skrzynki pomiarowej, tak jak do wykonania instalacji, która będzie doprowadzać gaz do domu. Właściciel musi wybudować także sieć wewnętrzną.

Siec gazowa może zostać zastąpiona gazem płynnym. Gaz ten przechowywany jest w specjalnych zbiornikach. Instalacja zbiornika, załatwienie wszystkich formalności na ogół leży po stronie dostawcy tego gazu. On też dzierżawi nam zbiornik na gaz płynny.

Sieć wodno – kanalizacyjna

W Polsce powszechnie obowiązuje układ, ze miejscowe sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe należą do gmin, zarządzane są natomiast przez zakłady komunalne. Warunki ich przyłączenia sami ustalają, pociąga to za sobą opłatę przyłączeniową. W opłacie tej nie jest ujęte wykonanie przyłącza. Opłata przyłączeniowa traktowana jest jako pokrycie części kosztów budowy sieci. Opłata ta ma zastąpić tzw. opłaty adiacenckie, jakie ma prawo nakładać gmina na okoliczność budowy infrastruktury wykorzystując środki własne. Wysokość tej opłaty może sięgać nawet 50 % wzrostu wartości związanej z nieruchomością na skutek rozbudowy danej sieci, wodnej bądź kanalizacyjnej.
Sposób wyznaczania tej opłaty jest dość skomplikowany, dlatego kosz wykonania przyłącza wodnego oraz kanalizacji traktowane są jako udział mieszkańców w przeprowadzanych inwestycjach związanych z rozbudową tej infrastruktury. Inwestorem jest oczywiście gmina.
Decydując się na ogród przy domu, warto złożyć wniosek o zainstalowanie wodomierza do instalacji zraszającej. Obniży nam to opłaty za zużytą wodę. Ta przeznaczona do podlewania ogrodu nie będzie ujęta w ilości ścieków, odprowadzanych z naszej działki.

Więcej o Info ogólne

Słownik gwary branżowej, czyli instalatorzy nie gęsi i swój język mają

Nie warto sprzeczać się, przynajmniej w pierwszym podejściu do tematu, o subtelne różnice w pojmowaniu istoty gwarowych i zwyczajowych nazw czynności warsztatowych i narzędzi.  Wpływy językowe Trochę asekuracyjne powyższe zastrzeżenie jest niezbędne, ponieważ dyskutować chcemy o regionalizmach, a tutaj – wiadomo – autorytetem jest pan Majster, który wie najlepiej. W różnych … więcej

Pralka w garderobie

Do popełnienia tego wpisu przyczyniła się sytuacja znajomych po kupnie mieszkania – umieścili pralkę i suszarkę (model 2w1) w pomieszczeniu garderoby. Sam sugerowałem aby pralko-suszarkę umieścić w pomieszczeniu obok – w pomieszczeniu dodatkowej toalety – robiąc wnękę od dołu w ścianie i zabierając troszkę przestrzeni w garderobie, a tym samym tworząc … Więcej

Dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

Poniższa Tabela pochodzi z normy PN-87/B-02151/02. Norma PN-87/B-02151/02 obejmuje swym zakresem zagadnienia hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Norma określa także sposób obliczania dźwięku przenikającego do pomieszczeń powodującego powstawanie hałasu ustalonego i nieustalonego oraz metody obliczania średniego i równoważnego poziomu dźwięku. W załączniku do normy podano … więcej

Jednostki anglo-amerykańskie – przeliczniki

Poniżej przedstawiono w tabeli nazwy, symbole i sposób przeliczania z jednostek anglo-amerykańskich na jednostki iso. Dotyczy jednostek długości, powierzchni, objętości, ciężaru właściwego, ciśnienia, energii, mocy, ciepła właściwego, przewodności cieplnej, współczynnika wymiany ciepła. Jednostka Jednostka Jednostka Przelicznik Nazwa angielska Nazwa polska Oznaczenie jednostki długości mile … więcej

Składanie rysunków do wpinania z listwą

SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A0 DO WPINANIA Z LISTWĄ SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A1 DO WPINANIA Z LISTWĄ SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A2 DO WPINANIA Z LISTWĄ SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A3 DO WPINANIA Z LISTWĄ SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A4 DO WPINANIA Z LISTWĄ Składanie rysunków do wpinania do skoroszytów za pomocą specjalnej … więcej

Składanie rysunków do skoroszytów

SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A0 DO SKOROSZYTÓW SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A1 DO SKOROSZYTÓW SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A2 DO SKOROSZYTÓW SKŁADANIE RYSUNKÓW O WYMIARACH FORMATU A3 DO SKOROSZYTÓW Rysunki z ramką a więc powyżej A0 należy sobie odpowiednio przeliczyć. Źródło: polger.wroclaw.pl więcej

Formaty papieru

Podstawowa w Polsce norma arkuszy papieru jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216. Najbardziej znanym formatem tego rodzaju jest A4. Norma ta pierwotnie została stworzona przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny – (DIN 476) w 1922 r., choć formaty papieru zawarte w tej normie powstały we Francji na przełomie XVIII i XIX w., i były już wcześniej powszechnie … więcej

Wymiary rur stalowych

Ze względu na to, że średnica zewnętrzna oraz grubość ścianki rury to parametry znormalizowane z uwagi na przeznaczenie oraz technologię produkcji, cechy te czynią je podstawowymi wymiarami rur (średnice rur stalowych). Wymiarowanie tworzone jest według ustalonego systemu, gdzie średnice zewnętrzne powiązane są z zakresem grubości ścianek rur. Oczywiście wszystko dostosowane jest do określonego przeznaczenia, myśląc również … więcej