Tag Archives: jednostki

Jednostki anglo-amerykańskie – przeliczniki

Poniżej przedstawiono w tabeli nazwy, symbole i sposób przeliczania z jednostek anglo-amerykańskich na jednostki iso. Dotyczy jednostek długości, powierzchni, objętości, ciężaru właściwego, ciśnienia, energii, mocy, ciepła właściwego, przewodności cieplnej, współczynnika wymiany ciepła.

JednostkaJednostkaJednostkaPrzelicznik
Nazwa angielskaNazwa polskaOznaczenie
jednostki długości
milemilami1 mila = 1760 yd = 1,60934 km
yardjardyd1 yd = 3 ft = 914,4 mm
footstopaft1 ft = 12 in = 304,8 mm
inchcalin1 in = 25,4 mm
jednostki powierzchni
square milemila kwadratowasqmi1 sqmi = 640 ac = 2,58999 km2
acreakrac1 ac = 4840 sqyd = 4046,86 m2
square yardakrsqyd1 sqyd = 9 sqft = 0,836127 m2
square footstopa kwadratowasqft1 ft2 = 144 sqin = 929,030 cm2
square inchcal kwadratowysqinsqin = 645,16 mm2
jednostki objętości
ton registertona rejestrowaton reg1 ton reg = 2,83168 m3
cubic yardjard sześciennycuyd1 yd3 = 0,764555 m3
cubic footstopa sześciennacuft1 ft3 = 28,3169 dm3
cubic inchcal sześciennycuin1 in3 = 16,3871 cm3
gallon (UK)galon (UK)gal (UK)1 gal (UK) = 4,54609 dm3
fluid ounce (UK)uncja cieczy (UK)fl oz (UK)1 fl oz (UK) = 28,8 cm3
barrelbaryłkabbl1 bbl = 158,987 dm3
fluid gallon (US)galon cieczy (US)gal liq (US)1 gal liq (US) = 3,78541 dm3
fluid ounce (US)uncja cieczy (US)fl oz (US)1 fl oz (US) = 29,574 cm3
jednostki masy
long tontona (UK)ton (UK)1 ton (UK) = 2240 lb = 1,010 Mg
short tontona (US)ton (US)1 ton (US) = 2000 lb = 0,907185 Mg
poundfuntlb1 lb = 0,453592 kg
ounceuncjaoz1 oz = 28,3495 g
jednostki gęstości
pound per cubic footfunt na stopę sześciennąlb/cuft1 lb/cuft = 16,0185 kg/m3
ounce per cubic footuncja na stopę sześciennąoz/cu ft1 oz/cuft = 1,00116 kg/m3
long ton per cubic yardtona długa na jard sześciennyton/cuyard (UK)1 ton/cuyd (UK) = 1328,94 kg/m3
pound per fluid gallon (UK)funt na galon cieczy (UK)lb/gal liq (UK)1 lb/gal liq (UK) = 99,7763 kg/m3
pound per fluid gallon (US)funt na galon cieczy (US)lb/gal liq (US)1 lb/gal liq (US) = 119,826 kg/m3
jednostki prędkosci
foot per secondstopa na sekundęft/s1 ft/s = 0,3048 m/s
mile per hourmila na godzinęmi/h1 mi/h = 1,60934 km/h
jednostki przyspieszenia
foot per square secondstopa na kwadrat sekundyft/sqs1 ft/sqs = 0,3048 m/s2
jednostki siły
long ton forcetona długa siły (UK)tonf (UK)1 tonf (UK) = 9964,02 N
short ton forcetona krótka siły (US)tonf (US)1 tonf (US) = 8896,44 N
pound forcefunt siłylbf1 lbf = 4,44822 N
ounce forceuncja siłyozf1 ozf = 0,278014 N
jednostki ciężaru właściwego
pound force per cubic footfunt siły na stopę sześciennąlbf/cuft1 lbf/cuft = 157,087 N/m3
jednostki ciśnienia
pound force per square inchfunt siły na cal kwadratowypsi (lbf/sqin)1 psi = 6894,76 Pa
pound force per square footfunt siły na stopę kwadratowąlbf/sqft1 lbf/sqft = 47,88 Pa
ounce force per square inchuncja siły na cal kwadratowyozf/sqin1 ozf/sqin = 430,992 Pa
foot of water threadstopa słupa wodyft H2O1 ft H2O = 2989,07 Pa
inch of water threadcal słupa wodyin H2O1in H2O = 249,089 Pa
inch of merkury threadcal słupa rtęciin Hg1 in Hg = 3386,39 Pa
jednostki energii
pound force · footfunt siły · stopalbf·ft1 lbf·ft = 1,35582 J
British thermal unitbrytyjska jednostka cieplnaBtu1 Btu = 1055,06 J
jednostki mocy
pound force·foot per secondfunt siły · stopa na sekundęlbf·ft/s1 lbf·ft/s = 1,35582 W
horse powerkoń mechanicznyhp1 hp = 745,700 W
Btu per secondBtu na sekundęBtu/s1 Btu/s = 1055,06 W
Btu per hourBtu na godzinęBtu/h1 Btu/h = 0,29306 W
jednostki ciepła właściwego
Btu per pound · degree FahrenheitBtu na funt i stopień FahrenheitaBtu/(lb·°F)1 Btu/(lb·°F) = 4,1868
jednostki przewodności cieplnej
Btu per hour · foot ´ degree FahrenheitBtu na godzinę · stopę i stopień FahrenheitaBtu/(h·ft·°F)1 Btu/(h·ft·°F) = 1,73073 W/(m·K)
Btu per second · foot ´ degree FahrenheitBtu na sekundę · stopę i stopień FahrenheitaBtu/(s·ft·°F)Btu/(s·ft·°F) = 6,230964 kW/(m·K)
jednostki współczynnika wymiany cieplnej
Btu per hour · square foot  · degree FahrenheitBtu na godzinę · stopę kwadrat. i stopień FahrenheitBtu/(h·sqft·°F)Btu/(h·sqft·°F) = 5,67826 W/(m2·K)

Źródło: systemyogrzewania.pl

Jednostki miar

Legalne jednostki miar Aktualne przepisy określające dopuszczalne w technice jednostki i wielkości określa norma PN-EN ISO 80000-1 do 6:2013-07. Norma ta zastąpiła normę PN-ISO 1000:2001 Jednostki miar SI i zalecenia do stosowania ich krotności oraz wybranych innych jednostek miar. Poniżej przedstawiam jeszcze wcześniejsze przepisy, w większości nadal … więcej