Współczynniki przeliczeniowe jednostek: mocy

Jedn. kW W MJ/h kcal/min kcal/h
kW 1 1000 3.6 14.33 860
W 0.001 1 0.0036 0.01433 0.860
MJ/h 0.2778 277.8 1 3.98 238.8
kcal/min 0.069768 69.768 0.2512 1 60
kcal/h 1.163×10-3 1.163 0.0041868 0.01667 1

Dodaj komentarz