Dachy przemysłowe posiadają zupełnie odmienną funkcję w odróżnieniu od dachów budownictwa mieszkaniowego. Ich konstrukcja jest w małym stopniu uwarunkowana walorami estetycznymi a głównym jej zadaniem jest sprostanie wymaganiom użytkowym. Poza nielicznymi wyjątkami dachy przemysłowe są dachami płaskimi. Wynika to w głównym stopniu z faktu zadaszania bardzo dużych powierzchni. Dachy przemysłowe pod względem użytego materiału można podzielić na: – drewniane; – stalowe; – żelbetonowe.

Dachy przemysłowe

Dachy przemysłowe posiadają zupełnie odmienną funkcję w odróżnieniu od dachów budownictwa mieszkaniowego. Ich konstrukcja jest w małym stopniu uwarunkowana walorami estetycznymi a głównym jej zadaniem jest sprostanie wymaganiom użytkowym.

Poza nielicznymi wyjątkami dachy przemysłowe są dachami płaskimi. Wynika to w głównym stopniu z faktu zadaszania bardzo dużych powierzchni.

Dachy przemysłowe pod względem użytego materiału można podzielić na:

  • drewniane;
  • stalowe;
  • żelbetonowe.

Przemysłowe dachy drewniane

Ze względu na swoje właściwości konstrukcyjne dachy drewniane mają zastosowanie w małych obiektach przemysłowych. Drewniane dachy przemysłowe wykonuje się techniką wiązarów lub wykorzystuje się nowe możliwości jakie dają obecnie systemy warstwowego klejenia drewna i klejonych prefabrykatów. Ze względu na właściwości palne drewniane konstrukcje są niechętnie stosowane przez projektantów. Współczesna technika budowlana dysponuje jednak bardzo skutecznymi metodami zabezpieczenia przeciwpożarowego tychże konstrukcji. Drewniane konstrukcje nośne coraz częściej wykorzystywane są w budynkach użyteczności publicznej z uwagi na swoje walory estetyczne.

Współcześnie, poszczególne elementy wiązarów łączone są za pomocą metalowych płytek kolczastych, które są nowoczesnym elementem łączenia konstrukcji drewnianych. Jest to płyta z blachy w wytłoczonymi w niej kolcami. Po wciśnięciu jej, za pomocą pras o dużym nacisku (od 18 do 50 ton) w drewniane elementy konstrukcji, łączy je ona na trwale.

Drewno klejone jest produkowane z tarcicy świerkowej i sosnowej.  Wysuszona tarcica o wilgotności od 12 do 2% jest sortowana i przekazana do frezowania czoła desek na tzw. złącza palczaste, na czoła desek nakładany jest klej i deski łączy się w wymaganej długości tzw. wstęgi – długie listwy. Następnie wstęgi są strugane do odpowiedniej grubości, nakładany jest klej, wstęgi są układane i ściskane na wcześniej ustawionej prasie dla otrzymania projektowanego kształtu elementu. Po wyschnięciu kleju otrzymuje się odpowiedni produkt który następnie poddaje się obróbce polegającej na wykonaniu zacięć, struganiu oraz impregnacji.

Klejone elementy drewniane posiadają bardzo dobre właściwości przenoszenia obciążeń, pozwala to realizować bardzo zaawansowane wizje projektowe przy zachowaniu pełnej swobody zagospodarowania przestrzeni użytkowej.

Przemysłowe dachy stalowe

Stal cechuje bardzo duża wytrzymałość przy wszystkich rodzajach obciążeń, jednorodność struktury i niezmienność właściwości mechanicznych w czasie.  Stal jest łatwa do obróbki i łączenia różnymi metodami. Stal jest podatna na korozję i mało odporna na działanie wysokiej temperatury. Konstrukcje stalowe cechują się: wytrzymałością, trwałością, niezawodnością, lekkością elementów i konstrukcji w stosunku do ich nośności, łatwy transport oraz montaż i demontaż w każdych warunkach klimatycznych, możliwość i łatwość napraw, wzmocnień, przebudowy i rozbiórki oraz odzyskania materiału po rozbiórce. Stopy aluminium są prawie trzy razy lżejsze od stali, charakteryzują się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, zależnymi od sposobu obróbki (cieplnej lub na zimno), są podatne na przeróbkę plastyczną, odporne na korozję, w większości spawalne, nie wrażliwe na niską temperaturę. Cechy techniczno-użytkowe konstrukcji aluminiowych są w dużej części podobne do cech konstrukcji stalowych. Do zalet konstrukcji aluminiowych należy lekkość i odporność na korozję atmosferyczną, a do istotnych wad – duża odkształcalność.

Dachy stalowe najczęściej są wykonywane w technologii kratownicowych w budynkach o dużej rozpiętości ścian. Technologia ta ogranicza wagę konstrukcji. Innym rozwiązaniem jest wykorzystywanie dźwigarów nośnych, na których prostopadle ułożone są belki.

Przemysłowe dachy żelbetonowe

Dachy żelbetowe monolityczne  są wykonywane w formie płyty z żebrami zbrojonymi w podobny spo­sób jak stropy płytowo-żebrowe. Żebra dachów mono­litycznych przebiegają prostopadle do okapu. Górne końce żeber kotwione są w podciągu, a dolne w wieńcach spoczywających na ścianach zewnętrznych. Przestrzenie pomiędzy żebrami wypełniane są zbrojeniem. Następnie wszystko zalewane jest wysokiej klasy betonem.

Dachy żelbetowe prefabrykowane stosowane są przede wszystkim w obiektach o dużej rozpiętości ścian. Pozwalają one na skrócenie czasu budowy oraz na wykonywanie prac w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dachy płytowe (o niewielkim pochyleniu)wykonuje się z płyt opartych na prefabrykowanych belkach stosowa­nych w konstrukcjach stropowych lub na ażurowych murkach ustawionych na stropie najwyższej kondygnacji. Warstwą gładzi wyrównuje się podłoże pod pokrycie z papy.

Źródło: dekarz.com.pl