Tag Archives: wentylacja

Ssanie w kanale. Montaż wentylatora

Prawidłowy montaż wentylatora wywiera ogromny wpływ na warunki pracy całej instalacji. Nieprawidłowa lokalizacja, brak tłumików czy łączników przeciwdrganiowych mogą zwiększyć hałas. Dodatkowo brak konserwacji (czyszczenia) instalacji (wentylatorów, filtrów, przewodów itp.) pogarsza parametry powietrza w pomieszczeniach, zwiększa opory przepływu oraz poziom zużycia energii przez wentylatory.

W celu zminimalizowania spadku sprawności wentylatora (wentylatory kanałowe), spowodowanego turbulentnym przepływem powietrza, zalecane jest zachowanie przed i za wentylatorem prostego odcinka kanału lub tłumika. Minimalna długość prostego kanału powinna wynosić:

L = D (po stronie ssawnej)
L = 3D (po stronie tłocznej)

gdzie:
L – długość prostego kanału
D – średnica przewodu

Na tych odcinkach filtry nie powinny być zamontowane.

Wielkość przekroju kanałów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż przekroje na wlocie i wylocie z wentylatora – zapobiega to niewskazanemu dławieniu wentylatora.

W celu odizolowania drgań z wentylatora zaleca się montaż złącz przeciwdrganiowych pomiędzy wentylatorem a kanałami wentylacyjnymi.

W celu zapobiegnięcia przenoszeniu drgań z wentylatora na inne elementy instalacji zaleca się montaż wentylatorów z zastosowaniem zamocowań tłumiących drgania.

Przed uruchomieniem wentylatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi w szczególności z podłączeniem elektrycznym z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń oraz ze sposobem rozruchu.

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) – ziemna klimatyzacja

GWC opis patentowy

Ponizszy artykul pochodzi z Magazynu Instalatora. Postanowilismy dodac fragment artykulu ponizej aby przyblizyc historie i czym jest gruntowy wymiennik ciepla (GWC). Artykuł pochodzi z 1998 roku. W połowie sierpnia 2022 roku minęło 65 lat od dnia publikacji opisu patentowego nr 40054 pt. „Sposób klimatyzacji powietrza za pomocą przeprowadzenia … więcej

Dlaczego Wentylacja jest ważna?

Budynek, który jest niewłaściwie wentylowany podlega niszczeniu. Nie od dziś wiadomo, że dobrze wentylowane pomieszczenia to pomieszczenia, w których panuje przyjemny klimat dla człowieka. Przede wszystkim dobra wentylacja to pewność, że żyjemy w zdrowym domu.Pierwszym i najszybciej widocznym skutkiem złej wentylacji są zaparowane szyby w oknach. Takie zjawisko obserwuje się dość często, jeśli … więcej

Rekuperator? Jestem na tak.

Nowoczesny system wentylacji zapewnia pełen komfort przebywania w domu, który jest prawidłowo wietrzony oraz ogrzewany. Takie nowoczesne rozwiązanie to również przebywanie i życie w zdrowym i czystym powietrzu. Wentylacja mechaniczna jest systemem wentylacji, którego zadaniem jest dostarczanie świeżego ogrzanego powietrza oraz usuwanie tego już zużytego i zepsutego. To wszystko jest możliwe … czytaj więcej

Zalety Wentylacji Mechanicznej

Dobrze wentylowane pomieszczenie wpływa na samopoczucie osób w nim przebywającym oraz regularne przewietrzanie jest konieczne, aby mieszkańcy cieszyli się zdrowiem. Jednak nieprzemyślane wietrzenie domu może się przyczynić do bardzo dużych strat energii. Do pierwszej bardzo ważnej zalety wentylacji mechanicznej należy fakt, że jest to inwestycja, która przyczyni się … więcej

Rekuperator – co to jest?

Rekuperator to potocznie określenie i oznacza centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Rekuperator jest to właściwie jedynie część wspomnianej centrali, jej rdzeń powodujący wymianę ciepła. Jednak w języku potocznym nazwą tą określa się całe urządzenie, często wraz z obudową, wentylatorami i króćcami montażowymi, za pomocą których urządzenie to podłączane jest do instalacji … Więcej

Rekuperacja – co zyskuję jeśli zamontuję?

Inwestor często jest atakowany z różnych stron informacjami i nowymi pojęciami. Szczególnie ma to miejsce jak prowadzi budowę pierwszy raz. Często nie jest do końca pewny jakie instalacje musi zapewnić, dostaje wiele wycen, doradztwa od wykonawców, czy sprzedawców w hurtowniach z materiałami budowlanymi, instalacyjnymi. Pytanie: Co zyskuję jeśli zamontuję rekuperację? Przede … Więcej

Rodzaje rekuperatorów – wymienniki

Na naszym rynku dostępnych jest wiele typów rekuperatorów. Poniżej przedstawiono rodzaje rekuperatorów ze względu na budowę wymiennika ciepła. Wymienniki krzyżowe Najpopularniejszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem dla przeciętnego domu jest rekuperator z wymiennikiem krzyżowym, rekuperator krzyżowy. W wymienniku tego typu przepływają obok siebie dwa strumienie powietrza. Jeden … Więcej

Zapewnienie wentylacji – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  § 147.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów … więcej