Elementy instalacji

Gdzie należy zamontować licznik

Zgodnie z przepisami licznik energii elektrycznej musi być umieszczony w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą, zanieczyszczeniami a także z dala od gazów wybuchowych oraz substancji żrących.

Licznik powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników zakładu energetycznego. Ułatwi to dostęp do urządzenia podczas okresowych kontroli. Najlepiej umieszczać licznik na zewnątrz domu np. na ścianie budynku w przypadku przyłącza napowietrznego lub przy ogrodzeniu w skrzynce licznikowej (przyłącze kablowe). Licznik w skrzynce energetycznej powinien być umieszczony na wysokości minimum 80 cm od poziomu gruntu.

Więcej o Elementy instalacji

Bezpieczniki

Bezpieczniki (potocznie zwane korkami) chronią instalacje elektryczne przed uszkodzeniami i spaleniem. Zabezpieczają przed zbyt dużym przepływem prądu (w momencie przeciążenia instalacji przepalają się). Gdy bezpiecznik zostaje spalony następuje zamknięcie obwodu chroniąc w ten sposób podłączony do instalacji sprzęt (lodówki, telewizory, pralki, kuchenki itd.). Każdy bezpiecznik wyposażony jest … więcej

Ile gniazd w domu?

Instalacja elektryczna wraz z urządzeniami końcowymi (miedzy innymi gniazda) musi być zaplanowana na samym początku prac instalatorskich. Ilość i rozmieszczenie gniazd elektrycznych musi być dobrze przemyślane. Kuchnia – pomieszczenie, gdzie używanych jest najwięcej sprzętów elektrycznych. Minimalna liczba gniazd waha się od 5 do 6 na jedną kuchnię. … więcej

Do czego wykorzystuje się puszki elektroinstalacyjne

Puszki elektroinstalacyjne są jednym z najważniejszych elementów każdej instalacji elektrycznej. Za ich pomocą łączy się poszczególne obwody, zaś w instalacjach podtynkowych dodatkowo służą do osadzania gniazd i łączników. Na rynku można spotkać: Puszki elektroinstalacyjne produkowane są w różnych kształtach i kolorach. Najczęściej puszki te wykonane są z tworzyw sztucznych. więcej

Rodzaje i zastosowanie łączników

Łączniki elektryczne są to aparaty elektryczne przeznaczone do załączania lub wyłączania prądu w jednym lub większej liczbie obwodów elektrycznych. Łącznik może być przeznaczony do jednej lub obu tych czynności łączeniowych. Łączniki jednobiegunowe. Łączniki jednobiegunowe znajdują zastosowanie tam gdzie sterowanie oświetleniem odbywa się tylko z jednego miejsca i polega … więcej