Fotowoltaika

Co to jest umowa prosumencka?

Umowa prosumencka zawierana jest między indywidualnym użytkownikiem instalacji fotowoltaicznej a firmą zajmującą się przesyłem energii elektrycznej tzw. operatorem.

Jeszcze kilka lat temu instalacje fotowoltaiczne były całkowicie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale także problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu i utrzymania zestawu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostawach energii z sieci.

Umowa prosumencka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej a dystrybutorem energii elektrycznej, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania.

Ważne: sieć energetyczna nie potrafi magazynować energii. Nadwyżka energii przekazanej do sieci zostaje natychmiast zużyta przez innych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym może „odebrać” energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną i wykorzystać ją np. do ogrzewania domu w okresie zimowym.

W umowach prosumenckich można odebrać:

  • do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji fotowoltaicznej mniejszej niż 10kWp
  • do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji fotowoltaicznej od 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci energetycznej określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może zostać „odebrana”. Jeżeli „nadwyżka” energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak ważne jest dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być rozliczana, potrzebna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe.