Tablice

Współczynniki f jednoczesności poboru gazu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Współczynniki f jednoczesności poboru gazu
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Liczba odbiorcówKuchnie gazoweGrzejniki i kuchnie gazoweLiczba odbiorcówKuchnie gazoweGrzejniki i kuchnie gazowe
11,000,72250,2330,179
20,650,46300,2350,176
30,450,35350,2290,174
40,350,31400,2270,172
50,290,28450,2250,171
60,280,26500,2230,170
70,270,25550,2210,168
80,2650,24600,2200,166
90,2580,23650,2190,165
100,2540,222700,2170,164
120,2500,214750,2160,1635
140,2460,206800,2140,163
160,2420,196850,2130,162
180,2380,188900,2120,161
200,2350,181950,2100,160

Więcej o Tablice

Współczynniki f jednoczesności poboru gazu w budynkach jednorodzinnych

Współczynniki f jednoczesności poboru gazuw budynkach jednorodzinnych wg DVGW-TRGI-86 Liczba urządzeń Współczynnik jednoczesności Liczba urządzeń Współczynnik jednoczesności fkg fgw fog fkgw fkg fgw fog fkgw 1 0,621 1,000 1,000 1,000 26 0,146 0,114 0,357 0,569 2 0,448 0,607 0,800 0,883 27 0,144 0,112 … Więcej

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych Rodzaj gazu w mieszaninie z powietrzem Zawartość gazu w mieszaninie z powietrzem [% obj.] Maksymalna temperatura płomienia [°C] Acetylen 9 2325 n-Butan 3,2 1895 Butan 3,2 1900 Butylen 3,45 1930 Metan 10,0 1830 Propan 4,2 1725 … więcej

Odległości obiektów telekomunikacyjnych do gazociągów układanych w ziemi

Odległości podstawowe [m] przy zbliżeniu obiektów telekomunikacyjnych do gazociągów układanych w ziemi wg ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 2 września 1997 r.     Ciśnienie normalne gazociągu (MPa) do 0,4 pow.0,4 do 1,2 pow. 1,2 do 2,5 Powyżej 2,5 do 10 średnica gazociągu (mm) Lp. Rodzaj obiektu telekomunikacyjnego Obrys obiektu … więcej

Jednoczesność poboru gazu

Współczynnik t jednoczesności poboru gazu dla małych grup odbiorców. Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik n t n t n t n t 1 1,000 16 0,235 40 0,147 100 0,091 2 0,697 18 … więcej

Wartość jednostkowych odzysków ciśnień

Wartość jednostkowych odzysków ciśnień Dpz na 1 m długości przewodu Rodzaj gazu Gęstość gazu Odzysk ciśnienia na 1 m długości przewodu kg/m3 Pa KG/m2 Gazy sztuczne 0,52 +7,58 +0,77 0,55 +7,30 +0,74 Gaz ziemny zaazotowany 0,80 +4,84 +0,49 0,90 +3,90 +0,39 Gaz ziemny … więcej

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny zaazotowany

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu Qmax [m3/h] dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny zaazotowany Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe kuchnia4p kuchnia4p GGWP kuchnia4p GGWP Terma kuchnia4p kuchnia4p GGWP kuchnia4p GGWP terma 1 2,0 … więcej