Tablice

Więcej o Tablice

Odległości obiektów telekomunikacyjnych do gazociągów układanych w ziemi

Odległości podstawowe [m] przy zbliżeniu obiektów telekomunikacyjnych do gazociągów układanych w ziemi wg ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 2 września 1997 r.     Ciśnienie normalne gazociągu (MPa) do 0,4 pow.0,4 do 1,2 pow. 1,2 do 2,5 Powyżej 2,5 do 10 średnica gazociągu (mm) Lp. Rodzaj obiektu telekomunikacyjnego Obrys … więcej

Jednoczesność poboru gazu

Współczynnik t jednoczesności poboru gazu dla małych grup odbiorców Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik n t n t n t n t 1 1,000 16 0,235 40 0,147 100 0,091 2 0,697 18 … więcej

Wartość jednostkowych odzysków ciśnień

Wartość jednostkowych odzysków ciśnień Dpz na 1 m długości przewodu Rodzaj gazu Gęstość gazu Odzysk ciśnienia na 1 m długości przewodu kg/m3 Pa KG/m2 Gazy sztuczne 0,52 +7,58 +0,77 0,55 +7,30 +0,74 Gaz ziemny zaazotowany 0,80 +4,84 +0,49 0,90 +3,90 +0,39 Gaz ziemny … więcej

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny zaazotowany

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu Qmax [m3/h] dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny zaazotowany Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe kuchnia4p kuchnia4p GGWP kuchnia4p GGWP Terma kuchnia4p kuchnia4p GGWP kuchnia4p GGWP terma 1 2,0 … więcej

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny wysokometanowy

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu Qmax [m3/h] dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny wysokometanowy Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe kuchnia 4p kuchnia4p GGWP kuchnia4p GGWP terma kuchnia4p kuchnia4p GGWP kuchnia4p GGWP terma 1 … więcej