Monthly Archives: kwiecień 2023

Czy projekt domu jest projektem budowlanym?

Projekt architektoniczno-budowlany (sprzedawany przez biura projektowe jako gotowy projekt domu) nie jest projektem budowlanym. Projekt budowlany musi uwzględniać adaptację projektu architektoniczno-budowlanego do lokalnych warunków gruntowo-terenowych, wytycznych zawartych w warunkach zabudowy oraz zagospodarowania przestrzeni. Projekt budowlany musi również uwzględniać plan zagospodarowania działki wraz zaznaczonymi przyłączami, dojazdami, ogrodzeniem itd. Dodatkowo projekt przyłączy musi być zaakceptowany przez lokalne zakłady dostarczające poszczególne media (głównie dotyczy wodociągu, kanalizacja i prądu).

Projekt budowlany sporządza osoba mająca uprawnienia budowlane. Projektant powinien przynależeć do Izby Architektów RP. Sam zaś projekt musi również zawierać oświadczenie projektanta o zgodności projektu budowlanego z aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Co musi zawierać projekt budowlany

Projekt domu można wykonać na dwa sposoby: projekt indywidualny lub gotowy projekt zakupiony w pracowni architektonicznej. Sam projekt architektoniczno-budowlany (to co otrzymuję się od pracowni z gotowymi projektami) to tylko część wymaganej dokumentacji. Kompletny zestaw dokumentów, który jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę powinien zawierać: Tam, gdzie występują wątpliwości odnośnie … więcej

Uwaga na tanie projekty

Tanie projekty, pochodzące od mało znanych pracowni projektowych często mogą oznaczać późniejsze kłopoty i dodatkowe koszty dla inwestora. Projekt domu to jeden za najważniejszych elementów całej inwestycji. Inwestor nie powinien oszczędzać na opracowaniu projektu domu, w którym będzie mieszkał przez całe swoje życie. Tanie projekty mogą być niekompletne i źle … więcej

Powierzchnia użytkowa, całkowita, kubatura

Powierzchnia użytkowa [m2] – powierzchnię użytkową liczy się jako powierzchnię podłóg pomieszczeń z funkcją mieszkalną. Przy obliczeniach bierze się pod uwagę te powierzchnię gdzie wysokość miedzy podłogą a sufitem wynosi nie mniej niż 1,9 metra. Przy liczeniu powierzchni użytkowej nie uwzględnia się pomieszczeń technicznych i gospodarczych oraz komunikacji wewnętrznej. … więcej

Domy z bali

Na budowę domu z bali najczęściej decydują się osoby ceniące ponad wszystko tradycyjny charakter budynku. Dodatkową zaletą domu drewnianego jest nierzadko krótki czas wnoszenia konstrukcji budynku. Krótki czas budowy można uzyskać dzięki sprawdzonej technologii połączeń ciesielskich (bez użycia gwoździ). Drewniane domy bardzo często … więcej

Koszty budowy domu

Aby zamieszkać w nowym, wymarzonym domu należy zainwestować odpowiednie środki pieniężne na jego budowę. Budowa domu jest procesem bardzo złożonym. Każdy etap budowy jest inny i wymaga zakupu innych materiałów budowlanych oraz zatrudniania różnych fachowców. Wielu inwestorów próbuje dokładnie oszacować koszt takiej inwestycji. Niestety nie ma idealnego modelu … więcej

Wybór projektu domu

Zanim wybierze się projekt domu najpierw należy przeanalizować szczegółowo swoje oczekiwania i potrzeby. Przy wyborze istotna jest również cena budowy domu według danego projektu. Najważniejsze zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyglądu i architektury nowego domu: Trzeba pamiętać, że zakupiony … więcej

Zmiany w projekcie domu

Przyszły właściciel domu ma dostęp do setek gotowych projektów budynków. Pomimo tego, iż wybór jest ogromny bardzo często inwestor decyduje się na modyfikacje projektu dostosowując go do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Zmiany w gotowym projekcie najczęściej są możliwe do pewnego stopnia. Pomimo tego, iż każdy projekt chroniony jest prawami autorskimi … więcej

Opłaty w urzędach

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. nr 253 z 2004, poz. 2532) podania, załączniki do podań, zaświadczenia i pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. Jednak w przypadku niektórych wniosków (np. wniosek i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyrys z tego planu itd.) wymagane jest wniesienie opłaty … więcej