Drewno

Zabezpieczanie podłoża drewnianego w domku letniskowym

Właściwe i staranne przygotowanie podłoża drewna do malowania warunkuje uzyskanie odpowiednich powłok lakierowych oraz wpływa na zmniejszenie zużycia materiałów malarskich i pracochłonności operacji wykończeniowych.

Powierzchnia drewna przeznaczona do malowania powinna być czysta, bez wszelkich zanieczyszczeń (starych powłok, kory i łyka, zatłuszczeń, kurzu, pyłu, ziemi ) bez plam i przebić klejowych, pęcherzy żywicznych, równa i gładka, o wilgotności 10 – 15%. Wilgotność drewna nie powinna być w żadnym wyższa niż 28 %.

Przygotowanie powierzchni drewnianych do malowania obejmuje:
– zaprawianie wad drewna przez stosowanie wstawek w postaci korków wklejanych w otwory powstałe po usunięciu miejsc wadliwych,
– szlifowanie powierzchni po obróbce struganiem i cyklinowaniem,
– odżywiczanie drewna pochodzącego z drzew iglastych – żywicę usuwa się przez zeskrobanie (mechaniczne) oraz przez zmywanie powierzchni drewna specjalnymi roztworami, np. rozpuszczalnikami.
Środki do ochrony drewna można nanosić metodami powierzchniowymi (malowanie, natrysk) lub impregnacji wgłębnej (metody próżniowe, dyfuzyjne itp.).
W przypadku zabezpieczania gotowego domku można stosować tylko metody powierzchniowe. Metoda malowania polega na kilkakrotnym nakładaniu , zazwyczaj cienkimi warstwami, środków impregnacyjno – dekoracyjnych. Jako pierwszy należy nakładać w jednej lub dwóch warstwach bezbarwny preparat impregnujący, a następnie w jednej do trzech warstwach środek zabezpieczający i barwiący drewno. Bardzo ważnym jest naniesienie tych środków w ilościach zalecanych przez producenta, ponieważ konieczne jest wprowadzenie do drewna, szczególnie eksploatowanego na zewnątrz, odpowiedniej ilości środka grzybobójczego. Należy pamiętać, że powierzchnie ukośne, cięte prostopadle do włókien oraz narażone na bezpośrednią mocną operację słoneczną należy malować 3 – 4 krotnie preparatem barwiącym.

Podstawowe zalecania przy malowaniu środkami impregnująco-dekoracyjnymi:
– Preparaty barwiące przed rozpoczęciem malowania oraz w jego trakcie należy dokładnie mieszać celem ujednorodnienia barwy.
– Preparaty nakładać pędzlem lub tamponem krzyżowo, zachowując podane przez producenta odstępy czasu do nakładania kolejnych warstw
– Po określonym przez producenta czasie (kilka do kilkadziesiąt minut) każdą warstwę preparatu barwiącego należy przetrzeć suchym pędzlem lub tamponem w kierunku zgodnym z kierunkiem słojów drewna, co spowoduje uwypuklenie rysunku drewna.

Zalecane wyroby do malowania domku letniskowego:
1. zewnętrzne ściany domku oraz okna : impregnat grzybobójczy 1 – 2 warstwy, preparat grzybobójczo-dekoracyjny transparentny lub (lepiej) prawie kryjący, barwny 1-4 warstw
2. boazeria wewnątrz domku : lakier akrylowy wododyspersyjny 2 warstwy lub lakier poliuretanowo-akrylowy 2 warstwy ( zalecane jest przeszlifowanie i odpylenie każdej powłoki przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru) UWAGA! Zalecane są lakiery wododyspersyjne, bardziej ekologiczne niż rozpuszczalnikowe; mogą być to te same lakiery co na podłogę.
3. podłoga drewniana:
– lakier podkładowy nitro , caponowy lub wododyspersyjny 1 – 2 warstwy ( wybrać zgodnie z zaleceniami producenta lakieru nawierzchniowego), a następnie
– lakier poliuretanowy rozpuszczalnikowy lub wododyspersyjny 2 – 4 warstwy (zalecane ze względów dekoracyjnych jest szlifowanie i odpylenie każdej wyschniętej powłoki przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru)

UWAGA! przy wyborze konkretnego produktu należy zwrócić uwagę, czy wyrób jest oznakowany znakiem budowlanym czyli jest zgodny z Polską Norma lub z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej.


Autor: PR
Opracowanie: Redakcja

Więcej o Drewno

Ściany drewniane

O konstrukcji szkieletowej Drewniane ściany szkieletowe są dużo lżejsze i cieńsze od murowanych. I bardzo ciepłe: praktycznie całą ich grubość wypełnia izolacja termiczna. Tradycyjną konstrukcję domu szkieletowego zbija się na budowie z suszonego przemysłowo, czterostronnie struganego drewna, ze sfazowanymi krawędziami. Od zewnątrz przybija się do szkieletu usztywniające całość poszycie z płyt … więcej