Ściany fundamentowe

Co to jest stan zero?

Stan zero to jeden z pierwszych etapów budowy domu. W tym czasie wykonywane są tzw. prace ziemne (wykopy) oraz fundamenty. Budynek w stanie zero ma wykonane ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe oraz podłogę na gruncie lub ściany piwnic oraz strop nad piwnicą. Fundamenty posiadają izolację termiczną i przeciwwilgociową.

Stan zero jest pierwszym etapem budowy domu po którym można przerwać prace budowlane (np. na czas trwania zimy). Jednak przed nastaniem zimy koniecznie trzeba zabezpieczyć budynek w stanie zero folią (izolacja i podłoga) i deskami (okna piwnicy).

Więcej o Ściany fundamentowe

Straty ciepła a grubość ścian fundamentowych

Straty ciepła spowodowane brakiem odpowiedniego ocieplenia ścian fundamentowych w budynkach mieszkalnych mogą przysporzyć wielu problemów ich lokatorom, dlatego już w fazie budowy warto się zastanowić nad skuteczną izolacją cieplną fundamentalnych części budynków. Przepisy prawne nie zawierają określonych wymagań dotyczących izolacji cieplnej ścian fundamentowych w budynkach … więcej