Tag Archives: przepisy

Normy i przepisy

Tynki

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-EN 13914-1:2005 (U)
Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki zewnętrzne

Farby

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony
PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe
PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
PN-EN 927-(1÷6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz. Część 1÷6.
PN-EN 1062-(1÷11) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1÷11.
PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery. Powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych
PN-EN ISO 4618:2006 (U)
Farby i lakiery – Terminy i definicje
PN-EN ISO 4628-(1÷10)
Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie.
Część 1÷10
PN-EN 12206-1:2005
Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa. Część 1: Powłoki z farb proszkowych
PN-EN ISO 12944-(1÷8)
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1÷8.

Ceramika

PN-B-12002:1997 Cegły kratówki
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe
PN-B-12008:1996 Cegły klinkierowe budowlane
PN-B-12011:1997 Cegły kratówki
PN-B-12050:1996 Cegły budowlane
PN-B-12051:1996 Cegły modularne
PN-B-12054:1996 Wyrobu budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.
PN-B-12062:1997 Wyrobu budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne
PN-B-12066:1998 Wyrobu budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E ≤ 6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ≤ 10% Grupa B Iib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie

Kamień

PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia
PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Podokienniki zewnętrzne
PN-B-11203:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty cokołowe zewnętrzne

PN-B-11207:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Kształtki budowlane z kamieni naturalnych
PN-B-11209:1996 Materiały kamienne. Kamień łupany
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany
PN-B-11211:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne łupane do licowania ścian
PN-B-11212:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty z konglomeratów kamiennych.
PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego
PN-EN 1467 Bloki surowe. Wymagania
PN-EN 1468 Płyty surowe. Wymagania
EN 1469 Płyty okładzinowe. Wymagania
EN 12057 Płytki modułowe. Wymagania
EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania
EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

Szkło

PN-79/B-13054 Szkło budowlane. Szkło płaskie walcowane barwne nieprzejrzyste
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone
PN-76/B-13200 Wady szkła i wyrobów szklanych. Podział, nazwy i określenia
PN-88/B-13203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia
PN-EN 357:2005 (U) Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności
PN-EN 572-(1÷9):2005 (U)
Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo- wapniowo-krzemianowego. Część 1÷9
PN-EN 1096-(1÷4) Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1÷4
PN-EN 1863-(1÷2) Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo- wapniowo-krzemianowe. Część 1÷2
PN-EN 12150-(1÷2) Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1÷2
PN-EN 12337-(1÷2) Szkło w budownictwie. Chemicznie wzmocnione szkło sodowo- wapniowo-krzemianowe. Część 1÷2
PN-EN 12758:2005 Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych – Opisy wyrobu oraz określenie właściwości
PN-EN 13024-(1÷2)(U)
Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe. Część 1÷2 PN-EN 13541:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji
PN-EN 14178-(1÷2):2005 (U)
Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionki. Część 1÷2
PN-EN 14179-(1÷2)(U)
Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane, wygrzewane,
bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1÷2:
PN-EN 14321-(1÷2):2005 (U)
Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło
z tlenków wapniowców i krzemionki. Część 1÷2
PN-EN 14449:2005 (U)
Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło
warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą
PN-EN ISO 12543-(1÷6):2000
Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 1÷6.

Metal

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe
PN-89/H-84023.05. Stal określonego zastosowania. Stal niskowęglowa wyższej jakości, niskostopowa i stopowa.
Gatunki PN-EN 10088-1:1998
Stale odporne na korozję. Gatunki.
PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane. Warunki techniczne kontroli i dostawy
DIN 18800 Stahlbauten (Konstrukcje stalowe).
DIN 18807 Trapezprofile im Hochbau (Profile trapezowe w budownictwie).
DIN 55928 Korrosionsschutz von Stahlbauten (Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją).
DIN 18335 Stahlbauarbeiten (Roboty przy montażu konstrukcji stalowych).

Docieplenia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-B-20130:2001 Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Zastosowania
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty
z wełny mineralnej
PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne
PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplnywspółczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN EN ISO 7345:1998
Izolacja cieplna – Wielkości fizyczne i definicje
PN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna – Materiały i wyroby budowlane -Określenie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych
PN-EN ISO 13788:2003
Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania
EN 14505 Samonośne izolacyjne płyty warstwowe w okładzinach z blach metalowych. Produkowane przemysłowo. Specyfikacja.
Instrukcja ITB nr 334/2002
System bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków
DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau (Ochrona cieplna budynków).

Ściany osłonowe

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych
i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne
i klasyfikacja
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne
PN-EN 13830:2005 Norma wyrobu
PN-EN 14019:2006 Ściany osłonowe. Odporność na uderzenia. Wymagania eksploatacyjne

Projektowo-obciążeniowe

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciążenia technologiczne i montażowe
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Obciążenia
pojazdami
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie
oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie
temperaturą
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Az 1)
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(Poprawka Ap 1)
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana 3)
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
(Zmiana Az 1)
PN-B-03340:1999 Zbrojone konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
DIN 1055. Lastannahmen f.r Bauten (Obciążenia przyjmowane dla konstrukcji).

Pozostałe

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków cz. 1. Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogień
PN ISO 8421-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Terminy ogólne i dotyczące
zjawiska pożaru. Wymagania ogólne i klasyfikacja
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen (Zachowanie się materiałów budowlanych w pożarze).
DIN 18516 Hinterl.ftete Fassaden (Elewacje wentylowane od spodu).

Projektowanie instalacji wodociągowych – podstawowe wiadomości

Normy i rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z późniejszymi zmianami) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. … więcej

Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych wewnątrz budynku

Rozróżnia się trzy rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach: hydrant wewnętrzny 52, hydrant wewnętrzny 25, zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia, umieszczony na suchym pionie wg PN-B-02861:1994 lub na pionie nawodnionym. Instalowanie hydrantów i zaworów hydrantowych Instalowanie hydrantów wewnętrznych 52 (4.2.1) Hydranty wewnętrzne 52 instaluje … więcej

Montaż wodomierzy – przepisy

Przepisy  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 luty 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawidłowej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Dyrektywa Nr 2004/22/WE: Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów … więcej

Zasady montażu instalacji wodociągowych

Przepisy ogólne (na podstawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) § 113. 3a.  Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie – rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego, od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni, a kończy punktami czerpalnymi, 2) miejscowo – rozpoczyna … więcej

Łazienki dla osób niepełnosprawnych

Przy planowaniu łazienek i toalet bez barier należy uwzględnić następujące normy: DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie Zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie takich jak instytucje kulturalne i oświatowe,ośrodki sportowe itd. w szczególności do części budynków przeznaczonych do użytku publicznego oraz przyległych do nich terenów na zewnątrz budynków. Zasadniczo … więcej

Studzienka chłonna

Studzienka chłonna służy do odprowadzania ścieków wstępnie oczyszczonych jak i ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu. Wybór studni chłonnej ma uzasadnienie w przypadku: płytko posadowionej warstwy nieprzepuszczalnej poniżej której znajduje się warstwa przepuszczalna gruntu małej powierzchni działki uniemożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego  Są to elementy najczęściej murowane lub betonowe. W przeciwieństwie do szamb studzienki … więcej

Szambo

Szambo, inaczej zbiornik na nieczystości ciekłe, to szczelny, bezodpływowy, zbiornik gromadzący ścieki w sposób okresowy, opróżniany przez tabor asenizacyjny. Szamba mogą być wykonane z kręgów betonowych, z tłoczonych zbiorników z tworzyw sztucznych, mogą być też betonowane metodą zalewową bezpośrednio na placu budowy z wykorzystaniem form betoniarskich. Budowa Typowy przekrój … więcej

Montaż przewodów kominowych

Przepisy PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem – kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu do 70 kW PN-EN 1443:2005 Kominy – wymagania ogólne PN-EN 1856-1 2005/A1:2007 … więcej

Magazynowanie oleju opałowego – przepisy

§ 137. 1. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej “magazynem” oleju opałowego. 2. Pojedyncze zbiorniki lub … więcej