Tag Archives: kanalizacja sanitarna

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707. Jeżeli wysokość pionu spustowego jest większa niż 10 m (licząc od najwyższego podejściach do przejścia pionu w poziom) na odcinku ostatnich dwóch metrów przed przyłączeniem pionów do przewodu odpływowego, nie należy wykonywać podejść bezpośrednio do pionu. Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia … więcej

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną – kanalizacja sanitarna Średnica pionu Dopuszczalne obciążenia pionów Jednostka odpływu Liczba misek ustępowych Ilość ścieków m AWs szt dm3/s 0,70 9 – 1,5 0,10 94 13 4,0 0,125 154 31 6,2 0,15 408 82 10,1 Więcej

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom Przybór sanitarny lub rodzaj przewodu Jednostka odpływu Średnica podejścia AWs m Umywalka, bidet 0,5 0,04 Zlewozmywak, zlew, zmywarka do naczyń,pralka automatyczna do 6 kg bielizny z osobnym syfonem 1,0 0,05 Pisuary … Więcej

Wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji wg PN-92/B-01707

Rodzaje oraz wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji wg PN-92/B-01707 Oznaczenie Nazwa Wymiarowanie Rysunek PWG Pojedyncza wentylacja główna średnicę należy przyjąć równą średnicy przewodu kanalizacyjnego ZWG Zbiorcza wentylacja główna pole przekroju przewodu należy przyjmować równy połowie sumy przekrojów pojedynczych przewodów wentylacyjnych, powinna być większa … więcej

Projektowanie instalacji kanalizacyjnych – wiadomości ogólne

Instalacje kanalizacyjne zarówno dla ścieków bytowo–gospodarczych jak i deszczowych składają się z przewodów i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku lub na zewnątrz w bezpośrednim jego otoczeniu oraz z przykanalików. Lokalizację pokazano na rysunku poniżej. Schemat instalacji kanalizacyjnej  Oznaczenia: 1-podejście, 2-piony, 3-przewód poziomy, 4-studzienka rewizyjna, 5-rynna 6-pion spustowy, 7-kanał ściekowy, 8-kanał deszczowy … więcej

Kanalizacja grawitacyjna

W systemie grawitacyjnym ścieki spływają samoistnie, pod własnym ciężarem. Takie rozwiązanie wymaga poprowadzenia wszystkich przewodów ze spadkiem i zapewnienia w kanalizacji odpowiedniej ilości powietrza. Minimalna średnica przewodów jest uwarunkowana średnicą odpływu z przyboru i wynosi  100 mm dla muszli ustępowej, 50mm dla wanny, zlewozmywaka i 40mm dla umywalki … więcej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej Średnica i=1:50 (2%) i=1:66,7 (1,5%) i=1:100 (1%) i=1:d/2 i=1:d D dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne qog m dm3/s – dm3/s – dm3/s – dm3/s … więcej