Tag Archives: ścieki bytowe

Podział i charakterystyka ścieków

W ustawie o prawie wodnym można znaleźć definicje rodzajów ścieków. Każdy z nich rożni się przede wszystkim drogą powstawania ale i składem. Konkretnie ustawodawca wyróżnia:

  • ścieki bytowe
  • ścieki komunalne
  • ścieki przemysłowe

Ścieki bytowe są wynikiem ludzkiego metabolizmu i normalnego funkcjonowania gospodarstw domowych. Charakterystyczną cechą jest to, że pochodzą z budynków mieszkalnych, miejsc pracy i budynków użyteczności publicznej.  Zawierają głównie detergenty, resztki jedzenia, odchody. W ściekach tych znajduję się znaczna jest ilość związków organicznych, co sprzyja rozwojowi bakterii oraz jaj pasożytów.

Ścieki komunalne to wynik mieszania ścieków przemysłowych, bytowych oraz np. wód gruntowych.

Ścieki przemysłowe z kolei powstają nie w związku z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych i toczących się w ich obrębie procesów technologicznych. To, co mają w swoim składzie zależy od profilu zakładu. Na przykład zakład z branży spożywczej w ściekach będzie miał przede wszystkim kwasy i zasady, natomiast zakład z branży metalurgicznej będzie produkował ścieki zawierające związki metali ciężkich. Aby ocenić ich szkodliwość tego rodzaju ścieków należy znać skład ogólny odpływ z całego zakładu oraz skład strumieni wypływających z poszczególnych działów produkcji. Są one głównym zagrożeniem dla odbiorników wodnych. Dodatkowo wielka różnorodność zanieczyszczeń zawartych w tych ściekach sprawia, że nie ma standardowych metod ich oczyszczania.

W praktyce funkcjonują także inne rodzaje ścieków i są to na przykład ścieki rolnicze. Zanieczyszczenia w rolnictwie mogą wynikać z dużych hodowli zwierząt i wytwarzanych przez nie odchodów. Ścieki te powstają również  w następstwie znacznej chemizacji (stosowanie są chemiczne środki ochrony roślin, sztuczne nawozy).

 W Polsce tylko 20% sprzedawanych olejów samochodowych wraca w recyklingu z powrotem do rafinerii. Reszta wylewana jest prosto do kanałów i gleby, a stąd już bezpośrednio do rzek. 1 litr oleju zatruwa 40 000 litrów wody!

 

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej

Wymiarowanie przewodów odpływowych i przykanalików kanalizacji bytowo-gospodarczej Średnica i=1:50 (2%) i=1:66,7 (1,5%) i=1:100 (1%) i=1:d/2 i=1:d D dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne AWs dopuszczalne qog dopuszczalne qog m dm3/s – dm3/s – dm3/s – dm3/s … więcej