Kanalizacja sanitarna

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707.

Jeżeli wysokość pionu spustowego jest większa niż 10 m (licząc od najwyższego podejściach do przejścia pionu w poziom) na odcinku ostatnich dwóch metrów przed przyłączeniem pionów do przewodu odpływowego, nie należy wykonywać podejść bezpośrednio do pionu.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -2

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu poprzez specjalne obejście podłączone do pionu min 1.5 m od poziomu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -3

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać specjalne obejście podłączone do pionu i poziomu min 1.5 m. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -4

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać dodatkowy przewód wentylacyjny podłączony do pionu min 1.5 m nad posadzką oraz do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

Więcej o Kanalizacja sanitarna

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną

Dopuszczalne obciążenia pionów z wentylacją główną – kanalizacja sanitarna Średnica pionu Dopuszczalne obciążenia pionów Jednostka odpływu Liczba misek ustępowych Ilość ścieków m AWs szt dm3/s 0,70 9 – 1,5 0,10 94 13 4,0 0,125 154 31 6,2 0,15 408 82 10,1 Więcej

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych

Wartość jednostek odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom Przybór sanitarny lub rodzaj przewodu Jednostka odpływu Średnica podejścia AWs m Umywalka, bidet 0,5 0,04 Zlewozmywak, zlew, zmywarka do naczyń,pralka automatyczna do 6 kg bielizny z osobnym syfonem 1,0 0,05 Pisuary … Więcej

Zasady montażu drenażu opaskowego

Rurociągi wykonuje się z rur perforowanych PVC-U, PP-B o średnicy min. DN 100 mm i układa ze spadkiem min. 0,4 – 0,5 %. Drenaż pierścieniowy może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego. Woda odprowadzana jest grawitacyjnie z studzienki osadnikowej o pojemności min. 35 dm3 … więcej

Kanalizacja nadciśnieniowa

W kanalizacji nadciśnieniowej ścieki spływają zwykle z przyborów w sposób grawitacyjny do pośrednich zbiorników, skąd za pomocą pompy z rozdrabniaczem przesyłane są na wyższy poziom do kolektora sanitarnego. Z uwagi na wielkość urządzeń i ich usytuowanie, kanalizację nadciśnieniową można podzielić na: systemy miejscowe, dla pojedynczego przyboru sanitarnego lub dla węzła sanitarnego systemy … więcej

Kanalizacja podciśnieniowa

Zasada działania System kanalizacji podciśnieniowej jest systemem działającym pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie atmosferyczne w którym ścieki wpływają do sieci przewodów przez specjalne zawory opróżniające a większość powietrza niezbędnego do właściwego transportu ścieków wprowadzana jest przez zawory opróżniające. W systemie kanalizacji podciśnieniowej wyróżnia sie cztery zasadnicze elementy: automatyczne zawory … więcej

Kanalizacja grawitacyjna

W systemie grawitacyjnym ścieki spływają samoistnie, pod własnym ciężarem. Takie rozwiązanie wymaga poprowadzenia wszystkich przewodów ze spadkiem i zapewnienia w kanalizacji odpowiedniej ilości powietrza. Minimalna średnica przewodów jest uwarunkowana średnicą odpływu z przyboru i wynosi  100 mm dla muszli ustępowej, 50mm dla wanny, zlewozmywaka i 40mm dla umywalki … więcej