Kanalizacja sanitarna

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707.

Jeżeli wysokość pionu spustowego jest większa niż 10 m (licząc od najwyższego podejściach do przejścia pionu w poziom) na odcinku ostatnich dwóch metrów przed przyłączeniem pionów do przewodu odpływowego, nie należy wykonywać podejść bezpośrednio do pionu.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -2

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu poprzez specjalne obejście podłączone do pionu min 1.5 m od poziomu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -3

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać specjalne obejście podłączone do pionu i poziomu min 1.5 m. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -4

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać dodatkowy przewód wentylacyjny podłączony do pionu min 1.5 m nad posadzką oraz do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

Więcej o Kanalizacja sanitarna

Zasady montażu drenażu opaskowego

Rurociągi wykonuje się z rur perforowanych PVC-U, PP-B o średnicy min. DN 100 mm i układa ze spadkiem min. 0,4 – 0,5 %. Drenaż pierścieniowy może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego. Woda odprowadzana jest grawitacyjnie z studzienki osadnikowej o pojemności min. 35 … więcej

Kanalizacja nadciśnieniowa

W kanalizacji nadciśnieniowej ścieki spływają zwykle z przyborów w sposób grawitacyjny do pośrednich zbiorników, skąd za pomocą pompy z rozdrabniaczem przesyłane są na wyższy poziom do kolektora sanitarnego. Z uwagi na wielkość urządzeń i ich usytuowanie, kanalizację nadciśnieniową można podzielić na: systemy miejscowe, dla pojedynczego przyboru sanitarnego lub dla węzła sanitarnego … więcej

Kanalizacja podciśnieniowa

Zasada działania System kanalizacji podciśnieniowej jest systemem działającym pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie atmosferyczne w którym ścieki wpływają do sieci przewodów przez specjalne zawory opróżniające a większość powietrza niezbędnego do właściwego transportu ścieków wprowadzana jest przez zawory opróżniające. W systemie kanalizacji podciśnieniowej wyróżnia sie cztery zasadnicze elementy: automatyczne zawory … więcej

Kanalizacja grawitacyjna

W systemie grawitacyjnym ścieki spływają samoistnie, pod własnym ciężarem. Takie rozwiązanie wymaga poprowadzenia wszystkich przewodów ze spadkiem i zapewnienia w kanalizacji odpowiedniej ilości powietrza. Minimalna średnica przewodów jest uwarunkowana średnicą odpływu z przyboru i wynosi  100 mm dla muszli ustępowej, 50mm dla wanny, zlewozmywaka i 40mm dla umywalki … więcej