kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707.

Jeżeli wysokość pionu spustowego jest większa niż 10 m (licząc od najwyższego podejściach do przejścia pionu w poziom) na odcinku ostatnich dwóch metrów przed przyłączeniem pionów do przewodu odpływowego, nie należy wykonywać podejść bezpośrednio do pionu.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -2

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu poprzez specjalne obejście podłączone do pionu min 1.5 m od poziomu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -3

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać specjalne obejście podłączone do pionu i poziomu min 1.5 m. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -4

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać dodatkowy przewód wentylacyjny podłączony do pionu min 1.5 m nad posadzką oraz do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

Dodaj komentarz